DANES: VABLJENI NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA - TOREK, 28. 3. 2017 OB 19. URI V KAŠČI

Spoštovani član Muzejskega društva Škofja Loka!

 Vljudno vas vabimo na

 ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

 ki bo  v torek, 28. marca 2017 ob 19.00 uri, v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov zbora
 2. Letno poročilo društva za leto 2016, poročilo predsednika in blagajnika
 3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2016
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razprava na poročila in sprejem poročil
 6. Predlog sprememb Pravil Muzejskega društva Škofja Loka
 7. Predlog sprememb Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju društva
 8. Predlog sprememb Pravilnika o delu častnega razsodišča
 9. Volitve predsednika društva za mandatno obdobje od 2017 do 2020
 10. Volitve članov izvršnega odbora za mandatno obdobje od 2017 do 2020
 11. Imenovanje častnih članov društva
 12. Program dela društva v letu 2017
 13. Razno

Na začetku zbora članov bo Helena Janežič, sodelavka NUK in podpredsednica društva, predstavila bogato literarno zapuščino dr. Tineta Debeljaka, ki je januarju 2017 prispela v hrambo v slovensko nacionalno knjižnico. Dr. Debeljak, soustanovitelj Muzejskega društva Škofja Loka leta 1937, je tudi po odhodu iz domovine maja 1945, med rojaki v Argentini nadaljeval delo pisatelja, pesnika, urednika, literarnega kritika in prevajalca ter zapustil izjemen opus in obsežno korespondenco s slovenskimi ustvarjalci, živečimi širom sveta.

Na zboru članov boste lahko po simbolični ceni kupili starejše publikacije društva.

Veselimo se ponovnega druženja z vami!

Jernej Antolin Oman                                     mag. Aleksander Igličar
tajnik                                                                                predsednik

GRADIVA ZA SEJO:

Gradivo za 2. točko: Letno poročilo MD za leto 2016
MD Poročilo predsednika 2016
MD 2016_poročilo blagajnika
G
radivo za 6. točko: 2017_predlog sprememb pravil MD
2017_Čistopis predloga sprememb Pravil MD
Gradivo za 7. točko: 2017_Predlog spremeb Pravilnika o FIN-RAČ poslovanju MD
2017_Čistopis predloga spremeb Pravilnika o FIN-RAČ poslovanju MD
Gradivo za 8. točko: 2017_Predlog sprememb o delu ČR MD
2017_Čistopis predloga sprememb o delu ČR MD

Gradivo za 9. in 10. točko: Kandidati za predsednika in člane izvršnega odbora
Gradivo za 12. točko:  MD program 2017
MD Finančni načrt 2017