LR 54/2007

Loški razgledi 54/2007

Osrednja tema 54. številke LR je praznovanje 70-letnice delovanja Muzejskega društva Škofja Loka, katerega ustanovna seja je bila 23. julija 1937. Na naslovnici so prikazani ustanovni člani in portreti pomembnih osebnosti iz delovanja društva.

Leto 2007 je bilo v Sloveniji posvečeno arhitektu Jožetu Plečniku, ki je deloval tudi na Loškem, o čemer so objavljeni trije prispevki.

V razdelku Razgledi je obilo zanimivih tem, od paleolitskih najdb v Suhem Dolu nad Lučinami, do opisa poti Jakoba Alešovca na Blegoš, Dražgoše pred 2. svetovno vojno, Skavtstva na Loškem in nogometa v Škofji Loki med leti 1929 in 1945.

Po dolgih letih je vključen razdelek Občina in občinski nagrajenci, v katerem je predstavljeno dogajanje v občini Škofja Loka in občini Gorenja vas Poljane.

V razdelku Leposlovje je objavljen 2. del povesti Umorjeni škof župnika Janeza Veidra.

LR se končujejo z razdelkom Gradivi in spomini in Delovanje Muzejskega društva, kjer so objavljena nova Pravila.

V LR 54/2007 je na 384 straneh objavljeno 41 prispevkov kar 40 avtorjev. Številko je uredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora, ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Marija Lebar in dr. France Štukl.

Vsebina Loških razgledov 54/2007