1997: BRANKO BERČIČ

dr. Branko BERČIČ, (12. 1. 1927 – 17. 1. 2013)

– literarni zgodovinar in bibliotekar
– ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani
– zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
– pobudnik in dolgoletni urednik Loških razgledov (1/1954 – 14/1968;
20/1974 – 25/1979)
– predsednik Muzejskega društva Škofja Loka od 1979 do 1993
– loški občinski odbornik
– podpredsednik občine Škofja Loka
– podsekretar na republiškem sekretariatu za  prosveto in kulturo

Nagrade in odlikovanja:
– prejemnik Čopove diplome
– Zlati red za zasluge za življenjsko delo na področju bibliotekarstva in
literarne zgodovine, podelil predsednik Repulbike Slovenije dr. Danilo Tűrk,
26. aprila 2010

V svojem znanstveno raziskovalnem in poklicnem udejstvovanju se je posvečal slovenski reformaciji in realizmu, razvoju knjige, tiskarstva in bibliotekarstva. Pripravil je več pomembnih faksimiliranih izdaj s komentarjem slovenskih protestantskih piscev. Bil je dolgoletni odbornik, tajnik in predsednik Muzejskega društva, glavni pobudnik in dolgoletni urednik Loških razgledov. Kljub zahtevnemu uredniškemu delu je za Loške razglede pisal kulturnozgodovinske prispevke in predstavil številne literate – rojake z loškega ozemlja, med njimi tudi Poljanca Ivana Tavčarja.

Ali ste vedeli,
… da se je kot deček že med vojno včlanil v loški nogometni klub in bil po vojni član nogometne mladinske selekcije?