KAMNITI MOST

Doneski 23:

LOJZE ZUPANC KAMNITI MOST
s predstavitvijo Zupančevega življenja in strokovno oceno njegovega dela

Urednica: Helena Janežič

Zbirka pripovedk s slikovitim naslovomKamniti most ima za Loko in Ločane prav gotovo poseben pomen. Po skoraj 40 letih med nas spet prinaša okamenele grajske gospodične, lubniške škrate, blegoške velikane in troglave zmaje. Ob njih smo Ločani odraščali, spoznavali domačo zgodovino in čeprav je mnogo motivov pripovedk precej spremenjenih, literariziranih ali celo prinešenih od drugod, smo jih  vzeli za svoje in težko pričakovali ponoven natis.

Tokratni izdaji daje posebno težo že podnaslov s predstavitvijo Zupančevega življenja in strokovno oceno njegovega dela. Z veseljem lahko rečemo, da smo zbiralcu pripovedk in avtorju knjige Lojzetu Zupancu uresničili dolgoletno željo po kritičnem ovrednotenju njegovega dela, kar je temeljito in strokovno opravila etnologinja  in doktorica literarnih znanosti, dr. Marija Stanonik.

Poleg Birollovih risb, ki so krasile prvotni dve izdaji, knjigo bogato nadgrajujejo ilustracije domačinke, akademske slikarke Maje Šubic. Birollove ilustracije iz prvih dveh izdaj pa je natančno predstavil umetnostni zgodovinar Dušan Koman. Ne samo pripovedke, tudi Lojzeta Zupanca smo Ločani vzeli za svojega. Kot gimnazijski učitelj je bil zelo priljubljen in aktiven v loških kulturni sredi, njegovo življenje in delo je v zanimivem prispevku predstavila  etnologinjaMojca Ferle. Zgodovinarka in bibliotekarka Helena Janežič, hkrati tudi urednica knjige, pa je pripravila njegovo bibliografijo knjižnih izdaj in v slovenski periodiki objavljenih prispevkov. Knjigo je oblikovala Nives Lunder iz Studia Grad.