2003: FRANCE LEBEN

dr. France LEBEN (posthumno), (4. 7. 1928 – 2002)

– doktor znanosti s področja arheologije
– znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo pri SAZU
– predsednik Muzejskega društva Škofja Loka od 1993 do 1997
– urednik Loških razgledov (26/1980 – 37/1989)
– občinski svetnik

Proučeval je starejša prazgodovinska obdobja in se ukvarjal s speleoarheološkimi raziskavami. Raziskoval je Kevderc in Lubniško jamo, prazgodovinske gomile na Godeških Dobravah in številne druge lokacije na Loškem. Svoje strokovno znanje je prenašal tudi v muzejsko dejavnost pri društvu in pri muzeju. V društveno delovanje se je aktivno vključil v začetku 70-ih let.  Bil je podpredsednik in predsednik društva, več kot desetletje urednik Loških razgledov,  sourednik Vodnikov po loškem ozemlju in Doneskov. V razgledih je objavljal številne strokovne in znanstvene prispevke.

Ali ste vedeli,
… da je pri arheoloških izkopavanjih v Kevdercu in Lubniški jami našel sledove naselitve iz časa eneolita oz. bakrene dobe?