ČASTNI ČLANI

ČASTNI ČLANI MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
(razvrščeni po letu imenovanja)

1966:  Števo ŠINK (1882 – 1972)
1968:  dr. Milko KOS (1892 – 1972)
1968:  Lovro PLANINA (1890 – 1973)
1974:  dr. Pavle BLAZNIK (1903 – 1984)
1974:  France PLANINA (1901 – 1992)
1993:  Jože KRAŠOVEC (1903 – 1994)
1993:  dr. Anton POLENEC (1910 – 2000)
1993:  Marija JAMAR LEGAT (1914 – 2003)
1993:  Svetko KOBAL (1921 – 2010)
1993:  Alfonz ZAJEC (1932 – 2017) 
1997:  dr. Branko BERČIČ (1927 – 2013) 
1999:  dr. Emilijan CEVC (1920 – 2006)
2003:  dr. France LEBEN (1928 – 2002), posthumno
2003:  dr. Anton RAMOVŠ (1924 – 2011)
2008:  dr. France ŠTUKL, (1942 -2022)
2009:  dr. Tine DEBELJAK (1903 – 1989), posthumno
2010:  Alojzij Pavel FLORJANČIČ, rojen 1940
2017: Tone Košir, rojen 1937 (Košir-utemeljitev za častnega člana)
2017: Andrej Rant, rojen 1947  (Andrej Rant _ utemeljitev za častnega člana)