LR 58/2011

Loški razgledi 58/2011

Leto 2011 je bilo leto pomembnih dogodkov, med katerimi velja posebej omeniti 500-letnico velikega potresa na Kranjskem in v Furlaniji ter 100-letnico smrti impresionista Ivana Groharja. Oba dogodka so spremljale razne kulturne prireditve, ena takih je bila slikarska kolonija Iveta Šubica, kjer je nastala slika Paradish, s katere so vzeti razni loški simboli, ki krasijo naslovnico LR 58.

V razdelku Razgledi je objavljenih 8 znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki govore o lokaciji gradu Bosisen in plitvin na reki Sori, znanih pod imenom Stresov brod, o temeljnem kamnu baročne cerkve v Poljanah, znamenitih fizikih in matematikih iz loške okolice, častni dvorni dami Franji Tavčar, ustanovitelju stomatološke klinike in naravovarstveniku dr. Jožetu Rantu, ameriškem fotorealizmu in zgodnjem Berkovem slikarstvu, karbonskih rastlinah pod Lubnikom ter Slugovem breznu in tam najdenem hroščku, imenovanem Miričin jajčar.

Poseben razdelek z naslovom Leto ribe Faronike je posvečen obeleženju 500. obletnice potresa. Objavljeni prispevki govorijo o času, v katerem se je zgodil, takratni gospodarski in politični situaciji, moči in obsegu ter mitoloških likih Ribe Faronike in sv. Krištofa.

V razdelku Občina in občinski nagrajenci je predstavljeno mednarodno sodelovanje Občine Škofja Loka s češko občino Tabor ter občinski nagrajenci v letih 2011 in 2002. Predstavljeno je tudi delovanje Občine Gorenja vas-Poljane v letu 2011 in njihovi občinski nagrajenci.

Na gospodarskih straneh sta objavljena zapisa o vzponu in propadu kriogenike v Škofji Loki, ki so jo razvijali v LTH oz. Inštitutu Zoran Rant in pogovor z oblikovalcem Juretom Miklavcem,lanskoletnim dobitnikom nagrade Prešernovega sklada za leto 2011 za dosežke na področju industrijskega oblikovanja.

V razdelku Leposlovje so objavljeni Spomini na Žiri v desetletjih pred drugo svetovno vojno, kot se jih spominja starosta loških arhitektov Tone Mlakar.

Prispevki v razdelkih Gradivo in spomini ter Delovanje Muzejskega društva govore o pomembnih dogodkih in obletnicah v lanskem letu, Razglede pa zaključujejo Predstavitve knjig in kronikadogodkov na Loškem ter Objave virov, kjer objavljamo historične podatke o hišah na Lučinskem med letoma 1291 in 1785.

LR 58/2011 so izšli na 432 straneh in prinašajo 41 prispevkov 43 avtorjev. Številko je uredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora, ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Marija Lebar in dr. France Štukl.

Pripravila urednica Judita Šega.

Vsebinsko kazalo Loških razgledov 58/2011