SLIKAR JERNEJ IZ LOKE

Vodniki po loškem ozemlju 10

SLIKAR JERNEJ IZ LOKE
in njegova dela na Loškem

avtor: Dušan Koman, urednica Mojca Ferle

V prvem delu vodnika je predstavljeno življenje in delo slikarja (freskanta) Jerneja iz Loke, ki je ustvarjal med leti 1520 in 1540. V drugem delu pa so podrobneje predstavljena njegova dela na Loškem, ki jih je skupno 19.

Na notranji strani platnic je zemljevid, na katerem so označeni kraji, v katerih so dela Jerneja iz Loke.

Besedilo je v slovenskem in angleškem jeziku.