1974: FRANCE PLANINA

France PLANINA (29. 9. 1901 – 14. 1. 1992)

– profesor geografije in biologije
– ravnatelj Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani
– častni občan občine Škofja Loka (1971)
– soustanovitelj profesorskega ceha in Muzejskega društva Škofja Loka
– urednik Loških razgledov (15/1969 – 19/1979)
– nagrade: Levstikova nagrada (1972); častni član Zveze geografskih društev Slovenije

Bil je strokovnjak s področja slovenske geografije in kartografije. V pedagoško delo je uvajal nove učne oblike in napisal več geografskih učbenikov. Njegova bibliografija od leta 1930 do leta 2000 obsega kar 653 enot. Bil je glavni pobudnik za ustanovitev Loškega muzeja in vrsto let član uredniškega odbora Loških razgledov. Praznovanju tisočletnice Škofje Loke je posvetil knjigo Škofja Loka  s Poljansko in Selško dolino.

Ali ste vedeli,
… da je ob okupaciji leta 1941 prihitel iz Ljubljane v rodno mesto in poskrbel, da so bili pomembni zgodovinski dokumenti in muzejski eksponati  odneseni v varna skrivališča?

Ob 100 letnici rojstva je bil leta 2001 njegov kip uvrščen v Alejo znamenitih Ločanov. Vsebinsko utemeljitev si lahko ogledate tukaj.