2003: ANTON RAMOVŠ

dr. Anton RAMOVŠ (17. 12. 1924 – 1. 5. 2011)

– geolog in paleontolog
– zaslužni profesor Univerze v Ljubljani,
– nagrade in priznanja: Levstikova nagrada, nagrada Sklada Borisa Kidriča, Jesenkovo priznanje, nagrada Borisa Kidriča za življenjsko delo, plaketa Žige Zoisa, Red dela z zlatim vencem,
– častni član Prirodoslovnega društva Slovenije.

Je svetovno znani stratigraf in paleontolog, ki ima za seboj bogato študijsko in raziskovalno delo. Je tudi dolgoletni član Muzejskega društva Škofja Loka. Bil je pobudnik in urednik šestih Vodnikov po loškem ozemlju (Lubnik, Blegoš, Ratitovec, Dražgoše, Sorica in Soriška planina, Sv. Miklavž). Je avtor številnih člankov s področja geologije v Loških razgledih. V Loškem muzeju je uredil geološko zbirko. Pred leti je podaril svojo paleontološko zbirko, knjižnico in korespondenco loškim ustanovam.

Ali ste vedeli,
… da je bil dolgoletni urednik poljudnoznanstvene revije Proteus?