Vodniki so samostojna zbirka, v kateri izhajajo publikacije, ki podrobno opisujejo najpomembnejše naravne in kulturne znamenitosti loškega ozemlja.

Kot prva publikacija je leta 1977 izšel vodnik Lubnik, ki ga je uredil dr. Anton Ramovš.Vodniki is a Book collection in which more detailed publications regarding natural and cultural heritage from Škofja Loka’s district are being published.

The first publication was Lubnik, edited by Anton Ramovš,, and published in 1977. So far ten literary works have been published.