LR 55/2008

LOŠKI RAZGLEDI št. 55/2008

Naslovnica 55. ďż˝tevilke Loďż˝kih razgledovLR št. 55/2008 obsegajo 464 strani in prinašajo 46 prispevkov, ki jih je napisalo 48 avtorjev. Številko jeuredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora, ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Marija Lebar in dr. France Štukl.

Osrednja tema 55. številke LR je praznovanje 500-letnice rojstva Primoža Trubarja, ki je zajeto v razdelku Trubarjevo leto na Loškem. Tej temi je posvečena tudi naslovnica, ki prikazuje detajl iz slovenskega zapisa o javni dražbi premoženja škofjeloških protestantov iz leta 1590, v ozadju pa sofotografije Andreja Perka iz cerkve v Deredingenu,Nemčija, kjer je deloval Primož Trubar.

V razdelku Razgledi je obilo zanimivih tem, in sicer: Najdbe rovov paleolitskih svizcev v Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju, Rimske fibule na Loškem, Rodbina Stanonik na loškem ozemlju, Ostanki profane kmečke arhitekture med gotiko in barokom na Škofjeloškem, Nova odkritja na Loškem gradu ob prenovi starega vhoda, Življenje polno smisla-ob tretji obletnici smrti Milana Komarja, Janez Jesenko – geografski domoljub iz Poljanske doline, Dr. Alojzij Homan (1963 . 1922), Slikar Anton Mihelič in Rod krešičev v okolici Železnikov, Škofje Loke in Žirov.

V razdelku Občina in občinski nagrajenci je prispevek o mednarodnem sodelovanju Občine Škofja Loka in predstavitev občinskih nagrajencev za leti 2008 in 1999. Predstavljeno je tudi delovanje Občine Gorenja vas-Poljane v letu 2008.

V novem razdelku gospodarstvo je predstavljeno loško podjetje ODEJA. V razdelku Leposlovjeso objavljene pesmi Neže Maurer, ki je bila v letu 2008 imenovana za Slovenko leta.

LR se končujejo z obsežnim razdelkom Gradivi in spomini, Delovanje Muzejskega društva Škofja Loka in predstavitvijo knjig ter kroniko.

Celotna vsebina Loških razgledov št. 55/2008.