1993: JOŽE KRAŠOVEC

Jože KRAŠOVEC (1903 – 1994)

– trgovec
– poslovodja v več trgovskih podjetjih, med drugim poslovodja v trgovini pri Ziherlu

V muzejsko društvo se je včlanil kmalu po drugi vojni in bil več kot trideset let aktiven društveni odbornik, več kot šestnajst let tudi društveni blagajnik.

Ali ste vedeli,
… da tudi po upokojitvi ni miroval in je v loškem podjetju Transturist (današnji Alpetour) delal kot arhivar?