1968: MILKO KOS

dr. Milko KOS (12. 12. 1892 – 24. 3. 1972)

– doktor zgodovinskih znanosti, akademik,
– v svojem času je veljal za vodilnega slovenskega zgodovinarja

Njegovo znanstveno delo je bilo posvečeno  raziskovanju slovenske srednjeveške preteklosti, agrarni in kolonizacijski zgodovini, kritični izdaji virov za zgodovino Slovencev in sintezi slovenske zgodovine. Njegovo prvo znanstveno delo je bilo posvečeno Selški dolini. Kot vodilni slovenski zgodovinar in loški rojak je društvo odločno podprl zlasti pri ustanavljanju Loškega muzeja, ki so mu tedanji muzealci nasprotovali. Ob njegovi 75-letnici je bil izvoljen za častnega člana MD.

Ali ste vedeli,
… da je njegov oče France Kos, tudi priznani slovenski zgodovinar (rojen 24. 12. 1853 v Selcih) pri nekem trgovcu v Gorici zasledil ogromno zalogo starega  papirja, ki je izviral iz loškega arhiva (med drugim tudi urbarji), v katerega je trgovec zavijal špecerijsko blago!? Odkupil je več
kot 60 kg »papirja«, preostali del pa z njegovo pomočjo kranjski deželni muzej. S tem  so bili rešeni dragoceni arhivski viri za  proučevanje loške preteklosti.