1993: SVETKO KOBAL

Svetko KOBAL (15. 12. 1921 – 4. 2. 2010)

– gospodarstvenik
– predsednik skupščine občine Škofja Loka
– prvi guverner Narodne banke Slovenije
– poslanec v republiški skupščini
– dolgoletni član uredniškega odbora Loških razgledov in organov Muzejskega društva Škofja Loka
– nagrade in priznanja: zlati red za zasluge – za delovanje in prispevek v dobro slovenskemu narodu pri vzpostavljanju in gradnji institucionalnih in ekonomskih temeljev za samostojno državo Republiko Slovenijo

Preživel je  trpljenje v zaporih in koncentracijskih taboriščih  v Begunjah, Celovcu, Dunaju, Auschwitzu, Gusenu in Mauthausnu. Leta 1944 je  pobegnil in se ponovno pridružil  partizanom. Po vojni je opravljal številne pomembne funkcije na republiški in zvezni ravni in bil priznan finančni strokovnjak.  Od leta 1954 je (s krajšo prekinitvijo) aktivni društveni odbornik in bil 12 let društveni podpredsednik. Kot predsednik skupščine občine je bil eden od nosilcev akcije za dodelitev loškega gradu muzejski dejavnosti. Bil je dolgoletni član uredniškega odbora in avtor številnih prispevkov v Loških razgledih, trenutno je član nadzornega odbora.

Ali ste vedeli,
… da je že v letu 1944 napisal knjigo/brošuro Mauthhausen, ki so jo nato razmnožile partizanske tehnike in kot  prvi  razkril pravo naravo in  strahote koncentracijskega taborišča?
… da je njegov oče gojil kanarčke? Imel je poseben stroj za učenje petja, v najboljši sezoni jih je vzgojil tudi do 2000 in jih izvažal po vsej Evropi.