ZAPISNIKI ZBORA ČLANOV

Zapisnik zbora članov 28. 3. 2017

Zapisnik Zbora članov 29. 3. 2016

Zapisnik Zbora članov 24. 3. 2015

zapisnik zbora članov 26. 3. 2014

zapisnik zbora članov 4. 4. 2013

zapisnik zbora članov 29. 3. 2012

zapisnik zbora članov 23. 3. 2011

zapisnik zbora članov 18. 3. 2010

zapisnik zbora članov 19. 3. 2009

zapisnik zbora članov 5. 3. 2008

zapisnik zbora članov 26. 3. 2007

zapisnik zbora članov 6. 3. 2006

zapisnik zbora članov 26. 3. 2014

zapisnik zbora članov 4. 4. 2013

zapisnik zbora članov 29. 3. 2012

zapisnik zbora članov 23. 3. 2011

zapisnik zbora članov 18. 3. 2010

zapisnik zbora članov 19. 3. 2009

zapisnik zbora članov 5. 3. 2008

zapisnik zbora članov 26. 3. 2007

zapisnik zbora članov 6. 3. 2006