PRETEKLI BLAZNIKOVI VEČERI

28. november 2006 (ponovitev v Ljubljani)
Alojzij Pavel Florjančič in Janez Pintar: Mitsko in stereotipno v pogledu na slovensko zgodovino – Prikrita grobišča

9. november 2006, Miheličeva galerija v Kašči
Alojzij Pavel Florjančič in Janez Pintar: Mitsko in stereotipno v pogledu na slovensko zgodovino – Prikrita grobišča

21. september 2006, galerija na  Loškem gradu
Judita Šega: Predstavitev zbornika Godešič skozi tisočletje 1006 – 2006

4. maj 2006, Miheličeva galerija v Kašči
Alojzij Pavel Florjančič: 100 let čebelarstva, predstavitev nove številke Doneskov

30. marec 2006, Miheličeva galerija v Kašči
dr. Mitja Guštin: Arheološki dokazi o slovanskih poselitvah

13. februar 2006, Miheličeva galerija v Kašči
dr. Matjaž Bizjak, dr. Stane Granda, dr. Peter Štih: Predstavitev Blaznikovega zbornika

26. oktober 2005, Miheličeva galerija v Kašči
Alojzij Pavel Florjančič: Predstavitev Starološke kronike in
dr. Marija Stanonik: Predstavitev knjige o Kočevarski folklori

28. junij 2005, Miheličeva galerija v Kašči
Anton Feinig: Priimki na Koroškem

25. januar 2005, Miheličeva galerija v Kašči
Bojana Rogelj-Škafar: Predstavitev depoja Slovenskega etnografskega muzeja v Škofji Loki

1. julij 2004, Miheličeva galerija v Kašči
Peter Hawlina: Loško rodoslovje