1966: STEVO ŠINK

ŠTEVO ŠINK
(1882 –  21. 11. 1972):

– loški notar
– občinski odbornik
– župan občine Škofja Loka (1933 – 1936)
– kot prvi je bil imenovan za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka

Bil je ustanovni član Muzejskega društva Škofja Loka in je že pred vojno aktivno sodeloval v odborih muzejskega društva. Med vojno je bil z družino izgnan v Srbijo. Po vojni je bil med najbolj aktivnimi pri obnavljanju muzejskih zbirk. Kot dober poznavalec loških meščanskih družin je bil vključen v skupino za zbiranje predmetov. Ob odsotnosti predsednika društva dr. Pavla Blaznika v prvih povojnih letih je bil zaslužen, da muzejska dejavnost ni zamrla, ampak se je razvijala naprej in v puštalskem gradu so muzejske zbirke kmalu prerasle predvojni obseg. Kot odličen pravnik je v društvu pomagal urejati zapletene pravne zadeve. Celih trideset let je bil  podpredsednik muzejskega društva.

Ali ste vedeli,
… da je po vojni  skupaj z Lovrom Planino in Otom Burdychom s konjsko vprego pripeljal v Škofjo Loko tri vozove muzejskih predmetov iz tedaj  zapuščenega dvorca na Visokem?
ŠTEVO ŠINK (1882 –  21. 11. 1972):

– loški notar
– občinski odbornik
– župan občine Škofja Loka (1933 – 1936)
– kot prvi je bil imenovan za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka

Bil je ustanovni član Muzejskega društva Škofja Loka in je že pred vojno aktivno sodeloval v odborih muzejskega društva. Med vojno je bil z družino izgnan v Srbijo. Po vojni je bil med najbolj aktivnimi pri obnavljanju muzejskih zbirk. Kot dober poznavalec loških meščanskih družin je bil vključen v skupino za zbiranje predmetov. Ob odsotnosti predsednika društva dr. Pavla Blaznika v prvih povojnih letih je bil zaslužen, da muzejska dejavnost ni zamrla, ampak se je razvijala naprej in v puštalskem gradu so muzejske zbirke kmalu prerasle predvojni obseg. Kot odličen pravnik je v društvu pomagal urejati zapletene pravne zadeve. Celih trideset let je bil  podpredsednik muzejskega društva.

Ali ste vedeli,
… da je po vojni  skupaj z Lovrom Planino in Otom Burdychom s konjsko vprego pripeljal v Škofjo Loko tri vozove muzejskih predmetov iz tedaj  zapuščenega dvorca na Visokem?