Loški razgledi

Loški razgledi so domoznanski zbornik z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja na Slovenskem. Pobudo zanje je dalo Muzejsko društvo Škofja Loka, ki jih izdaja že od leta 1954. Izhajajo enkrat letno in prinašajo izvirne znanstvene, poljudnoznanstvene in leposlovne prispevke s področja zgodovinopisja, geografije, narodopisja, naravoslovja, gospodarstva, kulture in družbenega dogajanja v občini Škofja Loka v preteklosti in sedanjosti. Njihovi avtorji so poleg ljubiteljskih raziskovalcev tudi številni priznani in uveljavljeni strokovnjaki iz različnih področij raziskovalnega dela. Zaradi bogate vsebine predstavljajo Loški razgledi pravo loško enciklopedijo in so nepogrešljivi vir za strokovnjake in ljubiteljske bralce.

Loški razgledi so prvi domoznanski zbornik, ki ga lahko od leta 2007 dalje pregledujemo tudi v digitalni obliki. Vsebina prvih 50 številk je bralcem dosegljiva preko portala Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si). Digitalizacija je rezultat širšega projekta z istoimenskim naslovom, ki ga je izvedla Knjižnica Ivana Tavčarja ob strokovni pomoči Mojce Ferle in Helene Janežič iz Muzejskega društva Škofja Loka.

Za vse tiste, ki jim je lažje iskanje v klasični knjižni obliki so v vsaki deseti številki Loških razgledov dodana  bibliografska kazala, ki prinašajo vsebino zadnjih desetih letnikov.  Pred časom so se snovalci Loških razgledov odločili, da kazala petdesetih letnikov združijo in tako omogočijo iskanje po bibliografskih podatkih prvih petdesetih številk. Celotna bibliografija je objavljena na spletni strani Muzejskega društva Škofja Loka, v bližnji prihodnosti pa bo na voljo tudi v knjižni obliki.