GREBENI SLOVENSKIH GORA

Vodniki po loškem ozemlju 9

GREBENI SLOVENSKIH GORA

avtor: Milenko Arnejšek – Prle,
urednik: Alojzij Pavel Florjančič

Leto izida: 2007, format: 21,5 x 12 cm, 340 strani

Vodnik predstavlja v slovenskem prostoru najbolj celotno podobo slovenskih gora, saj so v njem vsi pomembnejši grebeni, oziroma pogorja Slovenije in je razdeljen na štiri velika poglavja: Grintovci, Karavanke, Drugi grebeni in Julijske Alpe. Vodnika v takem obsegu v Sloveniji še ni bilo, ker se je večina piscev zadržala na omejenem prostoru, medtem ko vodnik Grebeni slovenskih gora obsega vso Slovenijo – od Donačke gore na vzhodu do mejnega grebena na zahodu – kakor tudi najbolj severni del – greben (Karavanke) do najbolj južnega (Kojnik−Kavčič−Žbevnica), seveda pa so biser vodnika opisi martuljških, bavških, trentarskih in ložkih grebenov, pa še severno grintovških.

V vodniku je 131 poglavij (grebenov) in 1076 topografskih imen (vrhovi, sedla, planine, škrbine, območja, posebna mesta …). V njem so tudi opisani dostopi, ki še niso bili opisani, saj je avtor v njem združil in opisal bogate izkušnje iz petintridesetletnega pohajanja in plezanja po slovenskih gorah, pri čemer se je posebej opiral na alpinistično zgodovino in tradicijo, še bolj pa na domačinsko izročilo. S 340 stranmi, devetimi kartami grebenov in 32 barvnimi stranmi so Grebeni slovenskih gora postavili nove, zahtevne kriterije za takšno vodniško zvrst v Sloveniji.

Vodnik je posvečen iztekajoči se stoletnici športa na loškem in ob začetku obeleževanja70-letnice Muzejskega društva Škofja Loka.

Vodnik je razprodan.