Urednica in uredniški odbor

UREDNICA:  Marija Lebar

ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA:

Mojca Ferle
dr. Matevž Košir
Judita Šega
dr. Luka Vidmar
Ivo Vraničar