ALEKSANDER IGLIČAR IZVOLJEN ZA PREDSEDNIKA SVETA JSKD ŠKOFJA LOKA

logo_jskd

V četrtek, 28. januarja 2021 je potekala ustanovna seja Sveta JSKD (Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti) območna izpostava Škofja Loka.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti deluje z namenom spodbujanja razvoja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanja ustvarjalnosti na kulturnem področju in izvajanja drugih dejavnosti določenih z nacionalnim programom za kulturo in z zakonom. (5. člen Akta o ustanovitvi JSKD, 2010).

JSKD je organizacijsko razdeljen na območne in področne izpostave ter centralo JSKD v Ljubljani. JSKD kot začasna direktorica trenutno vodi gospa Metka Šošterič.

Na območni izpostavi JSKD Škofja Loka sta zaposlena dva sodelavca: Aldo Komar (vodja) in Janez Jocif.

Območna izpostava ima 6-članski Svet, v katerega predstavnike imenujejo Občine iz področja Upravne enote Škofja Loka. Imenovani predstavniki skrbijo za boljšo povezavo med JSKD, Občinami in kulturnimi skupinami. Glavna naloga Sveta območne enote JSKD Škofja Loka je oblikovanje prehodnega mnenja k programu dela ter letnemu poročilu o delu območne enote JSKD.

Za mandatno obdobje 2020 – 2024 so bili v Svet imenovani:

Anja Eržen, Aleksander Igličar in Albina Nastran iz Občine Škofja Loka,
Jana Rojc iz Občine Gorenja vas – Poljane,
Alenka Bertoncelj iz Občine Železniki in
Metka Debeljak iz Občine Žiri.

Gospa Albina Nastran je že po imenovanju odstopila in Občina Škofja Loka vodi postopek za imenovanje novega člana.

Na ustanovni seji so člani Sveta za predsednika izvolili Aleksandra Igličarja, za podpredsednico pa Metko Debeljak.

Seznanili so se tudi s poročilom o delu območne enote JSKD v letu 2020 in izrazili pohvalo za obsežno delo, še zlasti ob omejitvenih ukrepih zaradi pandemije COVID19.