VPRAŠANJE OBČINI ŠKOFJA LOKA O ZUNANJI UREDITVI ALEJE ZASLUŽNIH LOČANOV

Aleja

Na letošnjem zboru članov Muzejskega društva Škofja Loka je bilo v razpravi podano mnenje, da bi bilo potrebno zunanje urediti Alejo zaslužnih Ločanov v Šolski ulici v Škofji Loki, v kateri je trenutno dvanajst obeležij avtorja kiparja Metoda Frlica.

Pristojnost za urejanje Aleje ima Občina Škofja Loka, zaradi tega smo 24. maja 2019 županu Tinetu Radinji in vodji oddelka za okolje in prostor Tatjani Bernik poslali pisno vprašanje s pobudo, ki jo lahko preberete tukaj: 2019_05_24_pobuda_Aleja

S strani Tatjane Bernik smo 5. julija 2019 prejeli naslednji odgovor:  2019_07_05 Odgovor Občina Aleja

V odgovoru je navedeno, da je oddelek za okolje in prostor junija 2016 pripravil idejno zasnovo celovite ureditev Aleje, ki pa na Občini doslej še ni bila uvrščena med naloge za izvedbo. Kdaj in če sploh bo, v odgovoru ni navedeno.

Upamo in želimo, da bo župan Tine Radinja s svojimi ožjimi sodelavci vendarle kmalu ocenil, da občanom Škofje Loke sedanja (ne)ureditev Aleje ni v čast in bo sprejel odločitev o njeni ureditvi.