V četrtek, 1. junija Muzejsko društvo Škofja Loka skupaj z Občino Škofja Loka

OB PRAZNOVANJU 1050–LETNICE NASTANKA

LOŠKEGA GOSPOSTVA PRIPRAVLJA

ZNANSTVENI POSVET,

na katerem bomo osvetlili čas, prostor in okoliščine, ki so pripeljale do tega pomembnega dogodka.

Z darovnico, ki nosi datum 30. junij 973, je freisinški škof Abraham pred 1050 leti od nemškega cesarja Otona II. dobil v dar ozemlje Selške doline in del Sorškega polja.

V darovnici so prvič zapisana imena naših krajev Loka, Žabnica, Suha in Selca.

Znanstveni posvet posvečamo 120-letnici rojstva zgodovinarja dr. Pavleta Blaznika, ustanovitelja in dolgoletnega predsednika Muzejskega društva Škofja Loka, ki je večino svoje znanstvene poti posvetil prav nastanku in življenju Loškega gospostva.

Na znanstvenem posvetu bodo sodelovali izjemni poznavalci tega zgodovinskega obdobja, potekal pa bo pod častnim pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

PROGRAM POSVETA

9.00-9.15

ZBIRANJE

9.15-9.45

UVODNI NAGOVORI

Helena Janežič, predsednica Muzejskega društva Škofja Loka

Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka

dr. Peter Štih, predsednik SAZU

PREDSTAVITEV DARILNE LISTINE

Gregor Gartner

10.00-11.30

PRVI PANEL IN RAZPRAVA

ddr. Igor Grdina, Cesarstvo in Cerkev med Augsburgom in Wormsom

dr. Metod Benedik, Cerkveno-politične okoliščine, v katerih je nastalo Loško gospostvo

dr. Matjaž Bizjak, Freisinško Loško gospostvo v srednjem veku

11.30-12.00

ODMOR

12.00-13.00

DRUGI PANEL IN RAZPRAVA

ddr. Miha Markelj, Zasledovanje kontinuitete najstarejših naselitvenih vzorcev loškega območja v obdobju med halštatom in visokim srednjim vekom

mag. Sergej Valijev, Drugi brižinski spomenik – Pridiga o grehu in pokori. Pregled literarnozgodovinskih in literarnovednih obravnav

13.00

ZAHVALA REFERENTOM IN ZAKLJUČEK ZNANSTVENEGA POSVETA

 

PROGRAMSKA KNJIŽICA ZNANSTVENEGA_POSVETA ŠKOFJA LOKA 1050

Vstop je prost, vljudno vabljeni!