Zemljevid strani

, , ,

SPLETNA TRGOVINA

Dobrodošli v spletni trgovini Muzejskega društva Škofja Loka! Izbrano knjigo naročite tako, da kliknete gumb "Naroči". V naslednjem oknu vpišete količino, ki jo želite kupiti. Nato naročeno blago dodate v nakupovalno košarico s klikom na gumb Doda...

test

(Slovenščina)

Blaznikovi večeri (tr. Blaznik evenings) are discussion evenings devoted to getting to know Škofja Loka’s history. They are conceived by a presentation of themes related to various expertise areas examined in detail by experts and researchers. It is ...

BLAZNIKOVI VEČERI 2008

četrtek, 20. november 2008: Predstavitev 54. številke Loških razgledov in primerjava uredniške politike Loških razgledov, Železnih niti in Žirovskega občasnika sreda, 22. oktober 2008: Pogovor z dr. Brankom Berčičem in predstavitev Bibliografije Loških ra...

BLAZNIKOVI VEČERI 2009

Poročamo: sreda, 14. oktober 2009: IVAN OMAN, GLAS LJUDSTVA V PRELOMNEM ČASU sreda, 23. september 2009: DR. TINE DEBELJAK (1903 - 1989), SOUSTANOVITELJ MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA sreda, 24. junij 2009: Predstavitev 55. številke LOŠKI...

BLAZNIKOVI VEČERI 2010

Poročamo: Četrtek, 28. januarja 2010 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči: LOŠKA KASARNA V PRETEKLOSTI IN PRIHODNOSTI Četrtek, 18. marca 2010 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči: PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 5/2010 Četrt...

BLAZNIKOVI VEČERI 2011

Poročamo: Torek, 25. 1. 2011, Miheličeva galerija v Kašči PREDSTAVITEV KNJIGE POZDRAV Z GORENJSKE Četrtek, 17. 3. 2011, Sokolski dom PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 6/2011 v okviru mednarodnega simpozija PASIJONI V EVROPI - BOGATA DEDI...

BLAZNIKOVI VEČERI 2012

Poročamo: Torek, 17. januarja 2012 ob 19. uri v Kašči POGOVOR S ČASTNIM ČLANOM ALFONZOM ZAJCEM OB 80-LETNICI Petek, 9. marca 2012 ob 19. uri v Sokolskem domu PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 2012/7 Četrtek, 15. marca 2012 ob 19. uri v...

Blaznikovi večeri 2013

Poročamo: 28. februarja 2013, Sokolski dom PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 2012/8 12. marca 2013, Sokolski dom PREDSTAVITEV KNJIŽNE MONOGRAFIJE IVE ŠUBIC, SLIKAR POLJANSKE DOLINE 12. junija 2013, Sokolski dom PREDSTAVITEV LOŠKIH RAZ...

Blaznikovi večeri 2014

Poročamo: Sreda, 15. januarja 2014, Miheličeva galerija v Kašči dr. France Megušar: JE HIERONYMUS MEGIS(S)ER SLOVENSKE GORE LIST?  Četrtek, 6. februarja 2013, Sokolski dom PREDSTAVITEV FAKSIMILA PARTIZANSKE PRIMORSKE PREŠERNOVE ZDRAVLJICE 1944 ...

PRETEKLI BLAZNIKOVI VEČERI

28. november 2006 (ponovitev v Ljubljani) Alojzij Pavel Florjančič in Janez Pintar: Mitsko in stereotipno v pogledu na slovensko zgodovino - Prikrita grobišča 9. november 2006, Miheličeva galerija v Kašči Alojzij Pavel Florjančič in Janez Pintar: ...

Vodniki is a Book collection in which more detailed publications regarding natural and cultural heritage from Škofja Loka’s district are being published. The first publication was Lubnik, edited by Anton Ramovš,, and published in 1977. So far ten...

Predstavitev zadnje številke

Vodniki po loškem ozemlju 11 ALEJA ZNAMENITIH LOČANOV urednik: Aleksander Igličar Leto izida: 2013, Izdala: Muzejsko društvo Škofja Loka in Lonka Format: 21,5 x 11, 5 cm, 69 strani Osrednje mesto v Vodniku po Aleji znamenitih Loča...

GREBENI SLOVENSKIH GORA

Vodniki po loškem ozemlju 9 GREBENI SLOVENSKIH GORA avtor: Milenko Arnejšek - Prle , urednik: Alojzij Pavel Florjančič Leto izida: 2007, format: 21,5 x 12 cm, 340 strani Vodnik predstavlja v slovenskem prostoru najbolj celotno pod...

SLIKAR JERNEJ IZ LOKE

Vodniki po loškem ozemlju 10 SLIKAR JERNEJ IZ LOKE in njegova dela na Loškem avtor: Dušan Koman, urednica Mojca Ferle V prvem delu vodnika je predstavljeno življenje in delo slikarja (freskanta) Jerneja iz Loke, ki je ustvarjal med let...

DONESKI

Doneski is a Book collection of Loški razgledi which includes published contents that excess in articles of each issue. It includes published works of one or more authors about a particular topic, and resources for the study of specific historical ...

Predstavitev zadnje številke D

V petek, 21. marca 2014 (točno leto dni pred prvo uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona 2015) smo v Sokolskem domu predstavili novo številko pasijonskega zbornika Pasijonski doneski 2014/9 . Njihovo vsebino je podrobneje predstavil urednikAlojzij Pav...

40 LET SEVERJEVIH NAGRAD

Doneski 27: 40 LET SEVERJEVIH NAGRAD urednik Marko Črtalič V knjigi 40 let Severjevih nagrad je podrobneje predstavljeno življenje in delo gledališkega igralca Staneta Severja, njegovo sodelovanje z loškimi gledališčniki ter seznam vseh do...

KAMNITI MOST

Doneski 23: LOJZE ZUPANC KAMNITI MOST s predstavitvijo Zupančevega življenja in strokovno oceno njegovega dela Urednica: Helena Janežič Zbirka pripovedk s slikovitim naslovomKamniti most ima za Loko in Ločane prav gotovo poseben pome...

OLIMPIJSKI VENEC

Doneski 20: Kazimierz Wierzynski: OLIMPIJSKI VENEC, v prevodu Tineta Debeljaka  Rozina Švent: GRADIVO ZA BIBLIOGRAFIJO TINETA DEBELJAKA Gre za dve knjigi v eni knjižni izdaji. Pesniško zbirko Olimpijski venec je Debeljak prevedel v letu 1...

PASIJONSKI DONESKI 2010/5

Doneski 22: PASIJONSKI DONESKI 2010 / 5, Urednik Alojzij Pavel Florjančič . Pasijonski doneski 2010 / 5 prinašajo nova spoznanja o pasijonih na Slovenskem in odmeve na uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2009. V prvem delu je ponatis diplomskega dela...

PASIJONSKI DONESKI 2012/7

Doneski 26 PASIJONSKI DONESKI 2012/7   urednik Alojzij Pavel Florjančič   Sedmi letnik slovenske pasijonske revije prinaša kot »dodano vrednost« izbor literarne novitete pesnika Andreja Capudra, Pasijon ubogih .   Pasijoni na K...

PRIMORSKA PREŠERNOVA ZDRAVLJICA

Na osrednji proslavi kulturnega praznika v Škofji Loki, ki je bila 6. februarja 2014 v Sokolskem domu, smo predstavili faksimile PRIMORSKE PREŠERNOVE ZDRAVLJICE 1944 . Vsebino urednik Alojzij Pavel Florjančič in arhitekt Tone Mlakar , k...

GALERIJE

Spoštovani obiskovalci galerij fotografij Muzejskega društva Škofja Loka! Dejavnosti našega društva spremljamo tudi s fotografijami, ki jih prikazujemo v galerijah, katerih seznam je na podmeniju GALERIJE . Do željene galerije dostopate s klikom na nj...

DRUŠTVENI IZLET - 17. 10. 2009

V soboto, 17.10.2009 je bil društveni izlet v Idrijo, ki ga je organiziral in vodil Srečko Beričič. Opis naše poti in dožvetij si lahko ogledate

DRUŠTVENI IZLET 4. 10. 2008

V soboto, 4. 10. 2008 je bli društveni izlet Po Trubarjevih mladostnih krajih .

PASIJONSKA KONJENICA - CVETNA SOBOTA, 27.3.2010

Na cvetno soboto, 27. 3. 2010 je na Mestni trg - Plac v Škofji Loki v vsej svoji veličastnosti prijahala pasijonska konjenica in s tem med Ločane in goste prinesla pasijonski duh, ki nas bo preko velikega tedna popeljal do radosti velike noči. S kli...

PREDSTAVITEV KNJIGE M. GABRIJELČIČ

V četrtek, 25. 9. 2008 je bila v okviru Kogojevih dnevov v Desklah predstavitev knjige MARIJAN GABRIJELČIČ 1940 - 1998 , ki jo je v sodelovanju z skupino GAMA izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 70-LETNICI -11.6.2008

V sredo, 11. 6. 2008 je bila v Kapeli na Loškem gradu slavnostna akademija ob 70. letnici Muzejskega društva .

ZIMSKA ALEJA ZNAMENITIH LOČANOV 12. 2. 2010

Narava je velikokrat izjemen ustvarjalec, ki v vseh časih navdihuje umetnike na različnih področjih njihovega ustvarjanja. Kiparske upodobitve Metoda Frlica v Aleji zamenitih Ločanov so v novozapadlem snegu s pomočjo narave tako dobile zasanjano podob...

Loški razgledi

Loški razgledi (tr. Journal Loški razgledi) is a publication about local history with the longest running tradition of publishing in Slovenia. The suggestion for it was given by the Musem Society Škofja Loka, which is the publisher since 1954. Arising on...

Navodila avtorjem člankov in prispevkov

NAVODILA AVTORJEM ČLANKOV Sedanji in bodoči sodelavci Loških razgledov naj pri sestavljanju člankov upoštevajo naslednja navodila: Oblika prispevka: Znanstveni in strokovni članki za sklop Razgledi naj ne bodo daljši od ene avtorske pole (...

(Slovenščina) Uredniška politika

(Slovenščina) Na osnovi 52. člena Pravil Muzejskega društva Škofja Loka je, na predlog uredniškega odbora Loških razgledov, izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka na 4. seji, dne 24. novembra 2014 sprejel UREDNIŠKO POLITIKO LOŠKIH RAZGLEDOV ...

Bibliografija

Pobudnik in urednik prve številke domoznanskega zbornika Loški razgledi, ki je izšla leta 1954, je bil dr. Branko Berčič.  Uredniki Loških razgledov so bili: dr. Branko  Berčič : 1/1954 do 13/1966 in 20/1973 do 25/1978 France Planina : 14/1967 ...

Dosedanje številke

Naslovnice vseh številk Loških razgledov: 1 /1954 2 /1955 3 /1956 4 /1957 5 /1958 6 /1959 7 /1960 8 /1961 9 /1962 10 /1963 11 /1...

Loški razgledi na spletu

LOŠKI RAZGLEDI ZDAJ TUDI NA SPLETU! Še pred nekaj leti bi si s težavo predstavljali, da bomo do Loških razgledov, tudi do tistih številk, ki manjkajo na naši knjižni polici, prišli le z nekaj kliki kar iz svoje dnevne sobe. Z bliskovitim razvojem interne...

Predstavitev zadnje številke

Loški razgledi 59/2012 Z naslovnice 59. številke Loških razgledov nas pozdravlja kip Žalujoče Slovenije, avtorja Ivana Jurkoviča, iz leta 1928. Dopasni kip ženske v gorenjski narodni noši z avbo na glavi simbolizira trpeče slovenske matere, ki so v ...

LR 54/2007

Loški razgledi 54/2007 Osrednja tema 54. številke LR je praznovanje 70-letnice delovanja Muzejskega društva Škofja Loka , katerega ustanovna seja je bila 23. julija 1937. Na naslovnici so prikazani ustanovni člani in portreti pomembnih osebnosti iz d...

LR 55/2008

LOŠKI RAZGLEDI št. 55/2008 LR št. 55/2008 obsegajo 464 strani in prinašajo 46 prispevkov, ki jih je napisalo 48 avtorjev. Številko jeuredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora , ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Mari...

LR 56/2009

Loški razgledi 56/2009 Osrednji škofjeloški kulturni dogodek lanskega leta je bilo odprtje prenovljenega Sokolskega doma. Dogodku je posvečen poseben prispevek in naslovnica 56. številke LR, na kateri se prepletata katedralski posnetek iz osrednje avle...

LR 57/2010

Loški razgledi 57/2010 LR 57/2010 so izšli na 422 straneh in prinašajo 44 prispevkov 37 avtorjev. Številko je uredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora , ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Marija Lebar in dr. Franc...

LR 58/2011

Loški razgledi 58/2011 Leto 2011 je bilo leto pomembnih dogodkov, med katerimi velja posebej omeniti 500-letnico velikega potresa na Kranjskem in v Furlaniji ter 100-letnico smrti impresionista Ivana Groharja. Oba dogodka so spremljale razne kulturne ...

Urednica in uredniški odbor

UREDNICA:  Marija Lebar ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA: Helena Janežič dr. Matevž Košir mag. Tone Košir Ivica Krek Judita Šega dr. France Štukl

Ostala knjižna dela

The Museum Socitey Škofja Loka as part of its mission issues and participates in publishing literature associated with the former territory of Loka’s dominion. At the 1000th anniversary of the first mention of Škofja Loka (1973) a book with inestimable val...

PIŠITE NAM

Spoštovani! Veseli bomo vseh vaših predlogov, pobud in mnenj v zvezi z našim delovanjem. Pošljite nam jih na naslov: info@mdloka.si Prisrčna hvala! mag. Aleksander Igličar, predsednik

POSTANI ČLAN

Spoštovani! Veseli smo, da želite postati član Muzejskega društva Škofja Loka, ki že več kot 70. let opravlja poslanstvo ohranjanja kulturne dediščine na Loškem ozemlju. Prosimo, da izpolnite vaše podatke in nam s klikom na spodnji gumb pristopno izjavo poš...

POVEZAVE

USTANOVE IN DRUŠTVA V ŠKOFJI LOKI Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota v Škofji Loki Loški muzej Škofja Loka Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka Sokolski dom Škofja Loka Turistično društvo Škofja Loka Turizem Škofja Loka  Gimnazija ...

Store

[simpleecommcart_store_home]

Checkout

Checkout [simpleecommcart_show_cart mode="read"] [simpleecommcart_checkout_select]

Clear

[simpleecommcart_clear_cart][simpleecommcart_redirect_to_previous_page]

IPN

[simpleecommcart_ipn]

Košarica

Your Shopping Cart [simpleecommcart_show_cart]

Receipt

Your Receipt [simpleecommcart_receipt]

Typography

Typography H1 Heading As far as experience goes, our team of professional nurses and caregivers have decades upon decades of it. Having helped thousands of people this far, all members of our team are skilled and courteous experts.  We've been operating ...

Welcome

Dear visitors, Welcome to English website of Museum Society Škofja Loka, where you will find basic information on the functioning of our society, which has been in respect for rich tradition taking care of cultural and natural heritage of Škofja L...