Zemljevid strani

, , ,

OSNOVNI PODATKIABOUT US

Muzejsko društvo Škofja Loka Grajska pot 13 4220 Škofja Loka e-naslov: info@mdloka.si URL: www.mdloka.si Matična številka: 5060630 Davčna številka: 12614343 Transakcijski račun: 0700 0000 0115 035    
<!--:sl-->SPLETNA TRGOVINA<!--:--><!--:en-->SPLETNA TRGOVINA<!--:-->

SPLETNA TRGOVINASPLETNA TRGOVINA

Pozdravljeni v spletni trgovini Muzejskega društva Škofja Loka Dobrodošli v spletni trgovini Muzejskega društva Škofja Loka! Izbrano knjigo naročite tako, da kliknete gumb "Naroči". V naslednjem oknu vpišete količino, ki jo želite kupiti. N...

Blaznikovi večeri so posvečeni domoznastvu loškega območja. Zamišljeni so kot  predstavitve domoznanskih tem iz raznih strokovnih področij, ki jih posamezni strokovnjaki in raziskovalci podrobneje proučujejo.  Z njimi skušamo širši loški javnosti osve...

BLAZNIKOVI VEČERI 2008

četrtek, 20. november 2008: Predstavitev 54. številke Loških razgledov in primerjava uredniške politike Loških razgledov, Železnih niti in Žirovskega občasnika sreda, 22. oktober 2008: Pogovor z dr. Brankom Berčičem in predstavitev Bibliografije Loških ra...

BLAZNIKOVI VEČERI 2009

Poročamo: sreda, 14. oktober 2009: IVAN OMAN, GLAS LJUDSTVA V PRELOMNEM ČASU sreda, 23. september 2009: DR. TINE DEBELJAK (1903 - 1989), SOUSTANOVITELJ MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA sreda, 24. junij 2009: Predstavitev 55. številke LOŠKI...

BLAZNIKOVI VEČERI 2010

Poročamo: Četrtek, 28. januarja 2010 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči: LOŠKA KASARNA V PRETEKLOSTI IN PRIHODNOSTI Četrtek, 18. marca 2010 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči: PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 5/2010 Četrt...

BLAZNIKOVI VEČERI 2011

Poročamo: Torek, 25. 1. 2011, Miheličeva galerija v Kašči PREDSTAVITEV KNJIGE POZDRAV Z GORENJSKE Četrtek, 17. 3. 2011, Sokolski dom PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 6/2011 v okviru mednarodnega simpozija PASIJONI V EVROPI - BOGATA DEDI...

BLAZNIKOVI VEČERI 2012

Poročamo: Torek, 17. januarja 2012 ob 19. uri v Kašči POGOVOR S ČASTNIM ČLANOM ALFONZOM ZAJCEM OB 80-LETNICI Petek, 9. marca 2012 ob 19. uri v Sokolskem domu PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 2012/7 Četrtek, 15. marca 2012 ob 19. uri v...

Blaznikovi večeri 2013

Poročamo: 28. februarja 2013, Sokolski dom PREDSTAVITEV PASIJONSKIH DONESKOV 2012/8 12. marca 2013, Sokolski dom PREDSTAVITEV KNJIŽNE MONOGRAFIJE IVE ŠUBIC, SLIKAR POLJANSKE DOLINE 12. junija 2013, Sokolski dom PREDSTAVITEV LOŠKIH RAZ...

Blaznikovi večeri 2014

Poročamo: Sreda, 15. januarja 2014, Miheličeva galerija v Kašči dr. France Megušar: JE HIERONYMUS MEGIS(S)ER SLOVENSKE GORE LIST?  Četrtek, 6. februarja 2013, Sokolski dom PREDSTAVITEV FAKSIMILA PARTIZANSKE PRIMORSKE PREŠERNOVE ZDRAVLJICE 1944 ...

PRETEKLI BLAZNIKOVI VEČERI

28. november 2006 (ponovitev v Ljubljani) Alojzij Pavel Florjančič in Janez Pintar: Mitsko in stereotipno v pogledu na slovensko zgodovino - Prikrita grobišča 9. november 2006, Miheličeva galerija v Kašči Alojzij Pavel Florjančič in Janez Pintar: ...

Vodniki so samostojna zbirka, v kateri izhajajo publikacije, ki podrobno opisujejo najpomembnejše naravne in kulturne znamenitosti loškega ozemlja. Kot prva publikacija je leta 1977 izšel vodnik Lubnik , ki ga je uredil dr. Anton Ramovš .Vodniki is...

Predstavitev zadnje številke

Vodniki po loškem ozemlju 11 ALEJA ZNAMENITIH LOČANOV urednik: Aleksander Igličar Leto izida: 2013, Izdala: Muzejsko društvo Škofja Loka in Lonka Format: 21,5 x 11, 5 cm, 69 strani Osrednje mesto v Vodniku po Aleji znamenitih Loča...

GREBENI SLOVENSKIH GORA

Vodniki po loškem ozemlju 9 GREBENI SLOVENSKIH GORA avtor: Milenko Arnejšek - Prle , urednik: Alojzij Pavel Florjančič Leto izida: 2007, format: 21,5 x 12 cm, 340 strani Vodnik predstavlja v slovenskem prostoru najbolj celotno pod...

SLIKAR JERNEJ IZ LOKE

Vodniki po loškem ozemlju 10 SLIKAR JERNEJ IZ LOKE in njegova dela na Loškem avtor: Dušan Koman, urednica Mojca Ferle V prvem delu vodnika je predstavljeno življenje in delo slikarja (freskanta) Jerneja iz Loke, ki je ustvarjal med let...

ČASTNI ČLANI

ČASTNI ČLANI MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA (razvrščeni po letu imenovanja) 1966:  Števo ŠINK (1882 – 1972) 1968:  dr. Milko KOS (1892 - 1972) 1968:  Lovro PLANINA (1890 – 1973) 1974:  dr. Pavle BLAZNIK (1903 – 1984) 1974:  France PLANINA (19...

1966: STEVO ŠINK

ŠTEVO ŠINK (1882 -  21. 11. 1972): - loški notar - občinski odbornik - župan občine Škofja Loka (1933 – 1936) - kot prvi je bil imenovan za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka Bil je ustanovni član Muzejskega društva Škofja Loka...

1968: LOVRO PLANINA

Lovro PLANINA (1890 – 1973) - soustanovitelj profesorskega ceha - občinski odbornik - poslanec ljubljanske oblastne skupščine Bil je aktiven javni delavec v predvojnem loškem kulturnem življenju in eden najbolj požrtvovalnih odbornikov muzejskega...

1968: MILKO KOS

dr. Milko KOS (12. 12. 1892 - 24. 3. 1972) - doktor zgodovinskih znanosti, akademik, - v svojem času je veljal za vodilnega slovenskega zgodovinarja Njegovo znanstveno delo je bilo posvečeno  raziskovanju slovenske srednjeveške preteklosti, agrar...

1974: FRANCE PLANINA

France PLANINA (29. 9. 1901 – 14. 1. 1992) - profesor geografije in biologije - ravnatelj Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani - častni občan občine Škofja Loka (1971) - soustanovitelj profesorskega ceha in Muzejskega društva Škofja Loka - urednik Loš...

1974: PAVEL BLAZNIK

dr. Pavle BLAZNIK (28. 6. 1903 –  13. 6. 1984) - doktor zgodovinskih znanosti - znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa pri SAZU - častni občan občine Škofja Loka (1973) - soustanovitelj profesorskega ceha in Muzejskega društva Škof...

1993: ALFONZ ZAJEC

Alfonz ZAJEC, (1. 1. 1932 - 26. 12. 2017) Društveni odbornik in vodja društvenega pododbora v Žireh, dolgoletni predsednik Muzejskega društva Žiri, prizadevni soorganizator muzejske zbirke v Žireh, raziskovalec zgodovinskega, družbenega in gosp...

1993: ANTON POLENEC

dr. Anton POLENEC (7. 10. 1910 – 2000) - doktor bioloških znanosti - ravnatelj Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani - izredni profesor zoologije na biotehniški fakulteti v Ljubljani - častni občan občine Škofja Loka - prvi tajnik MUzejskega društva Šk...

1993: JOŽE KRAŠOVEC

Jože KRAŠOVEC (1903 – 1994) - trgovec - poslovodja v več trgovskih podjetjih, med drugim poslovodja v trgovini pri Ziherlu V muzejsko društvo se je včlanil kmalu po drugi vojni in bil več kot trideset let aktiven društveni odbornik, več kot še...

1993: MARIJA JAMAR LEGAT

Marija JAMAR LEGAT (1914 – 5. 12. 2003) - profesorica slavistike in romanistike - nagrade in priznanja:  srebrni grb občine Škofja Loka Bila je ustanovna članica muzejskega društva Škofja Loka, 25 let članica uredniškega odbora in dolgoletna ...

1993: SVETKO KOBAL

Svetko KOBAL (15. 12. 1921 - 4. 2. 2010) - gospodarstvenik - predsednik skupščine občine Škofja Loka - prvi guverner Narodne banke Slovenije - poslanec v republiški skupščini - dolgoletni član uredniškega odbora Loških razgledov in organov Mu...

1997: BRANKO BERČIČ

dr. Branko BERČIČ, (12. 1. 1927 - 17. 1. 2013 ) - literarni zgodovinar in bibliotekar - ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani - zaslužni profesor Univerze v Ljubljani - pobudnik in dolgoletni urednik Loških razgledov (1/1954 ...

1999: EMILJAN CEVC

dr. Emilijan CEVC (5. 9. 1920 – 30. 1. 2006) - umetnostni zgodovinar - redni član SAZU, akademik - prejemnik Herderjeve nagrade pri avstrijski akademiji znanosti Glavno raziskovalno delo je posvečal proučevanju starejšega kiparstva na Slovensk...

2003: ANTON RAMOVŠ

dr. Anton RAMOVŠ (17. 12. 1924 - 1. 5. 2011) - geolog in paleontolog - zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, - nagrade in priznanja: Levstikova nagrada, nagrada Sklada Borisa Kidriča, Jesenkovo priznanje, nagrada Borisa Kidriča za življenjsko delo, pl...

2003: FRANCE LEBEN

dr. France LEBEN (posthumno), (4. 7. 1928 – 2002) - doktor znanosti s področja arheologije - znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo pri SAZU - predsednik Muzejskega društva Škofja Loka od 1993 do 1997 - urednik Loških razgledov (26/1980 ...

2008: FRANCE ŠTUKL

dr. France ŠTUKL, ( 5. september 1942 - 10. november 2022) - umetnostni zgodovinar in zgodovinar - doktor znanosti - arhivski svetnik - predsednik Muzejskega društva Škofja Loka od 1997 do 1999 - dolgoletni član uredniškega odbora Loških razledov...

2009: TINE DEBELJAK

dr. TINE DEBELJAK (27. 4. 1903 - 20. 1. 1989) tukaj

2010: ALOJZIJ PAVEL FLORJANČIČ

Alojzij Pavel Florjančič je bil za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka imenovan na zboru članov 18. marca 2010. Vsebinsko utemeljitev si lahko ogledate tukaj. Leta 2011 je prejel Zlati grb Občine Škofja Loka.  

DONESKI

Doneski so samostojna zbirka Loških razgledov , v katerih so objavljene vsebine, ki presegajo objavo v posamezni številki Loških razgledov. V zbirki so objavljena posamezna avtorska dela ali dela več avtorjev o določenem področju, kakor tudi gradi...

Predstavitev zadnje številke D

V petek, 21. marca 2014 (točno leto dni pred prvo uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona 2015) smo v Sokolskem domu predstavili novo številko pasijonskega zbornika Pasijonski doneski 2014/9 . Njihovo vsebino je podrobneje predstavil urednikAlojzij Pav...

40 LET SEVERJEVIH NAGRAD

Doneski 27: 40 LET SEVERJEVIH NAGRAD urednik Marko Črtalič V knjigi 40 let Severjevih nagrad je podrobneje predstavljeno življenje in delo gledališkega igralca Staneta Severja, njegovo sodelovanje z loškimi gledališčniki ter seznam vseh do...

KAMNITI MOST

Doneski 23: LOJZE ZUPANC KAMNITI MOST s predstavitvijo Zupančevega življenja in strokovno oceno njegovega dela Urednica: Helena Janežič Zbirka pripovedk s slikovitim naslovomKamniti most ima za Loko in Ločane prav gotovo poseben pome...

OLIMPIJSKI VENEC

Doneski 20: Kazimierz Wierzynski: OLIMPIJSKI VENEC, v prevodu Tineta Debeljaka  Rozina Švent: GRADIVO ZA BIBLIOGRAFIJO TINETA DEBELJAKA Gre za dve knjigi v eni knjižni izdaji. Pesniško zbirko Olimpijski venec je Debeljak prevedel v letu 1...

PASIJONSKI DONESKI 2010/5

Doneski 22: PASIJONSKI DONESKI 2010 / 5, Urednik Alojzij Pavel Florjančič . Pasijonski doneski 2010 / 5 prinašajo nova spoznanja o pasijonih na Slovenskem in odmeve na uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2009. V prvem delu je ponatis diplomskega dela...

PASIJONSKI DONESKI 2012/7

Doneski 26 PASIJONSKI DONESKI 2012/7   urednik Alojzij Pavel Florjančič   Sedmi letnik slovenske pasijonske revije prinaša kot »dodano vrednost« izbor literarne novitete pesnika Andreja Capudra, Pasijon ubogih .   Pasijoni na K...

PRIMORSKA PREŠERNOVA ZDRAVLJICA

Na osrednji proslavi kulturnega praznika v Škofji Loki, ki je bila 6. februarja 2014 v Sokolskem domu, smo predstavili faksimile PRIMORSKE PREŠERNOVE ZDRAVLJICE 1944 . Vsebino urednik Alojzij Pavel Florjančič in arhitekt Tone Mlakar , k...

GALERIJE

Spoštovani obiskovalci galerij fotografij Muzejskega društva Škofja Loka! Dejavnosti našega društva spremljamo tudi s fotografijami, ki jih prikazujemo v galerijah, katerih seznam je na podmeniju GALERIJE . Do željene galerije dostopate s klikom na nj...

DRUŠTVENI IZLET - 17. 10. 2009

V soboto, 17.10.2009 je bil društveni izlet v Idrijo, ki ga je organiziral in vodil Srečko Beričič. Opis naše poti in dožvetij si lahko ogledate

DRUŠTVENI IZLET 4. 10. 2008

V soboto, 4. 10. 2008 je bli društveni izlet Po Trubarjevih mladostnih krajih .

PASIJONSKA KONJENICA - CVETNA SOBOTA, 27.3.2010

Na cvetno soboto, 27. 3. 2010 je na Mestni trg - Plac v Škofji Loki v vsej svoji veličastnosti prijahala pasijonska konjenica in s tem med Ločane in goste prinesla pasijonski duh, ki nas bo preko velikega tedna popeljal do radosti velike noči. S kli...

PREDSTAVITEV KNJIGE M. GABRIJELČIČ

V četrtek, 25. 9. 2008 je bila v okviru Kogojevih dnevov v Desklah predstavitev knjige MARIJAN GABRIJELČIČ 1940 - 1998 , ki jo je v sodelovanju z skupino GAMA izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 70-LETNICI -11.6.2008

V sredo, 11. 6. 2008 je bila v Kapeli na Loškem gradu slavnostna akademija ob 70. letnici Muzejskega društva .

ZIMSKA ALEJA ZNAMENITIH LOČANOV 12. 2. 2010

Narava je velikokrat izjemen ustvarjalec, ki v vseh časih navdihuje umetnike na različnih področjih njihovega ustvarjanja. Kiparske upodobitve Metoda Frlica v Aleji zamenitih Ločanov so v novozapadlem snegu s pomočjo narave tako dobile zasanjano podob...

Loški razgledi

Loški razgledi so domoznanski zbornik z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja na Slovenskem. Pobudo zanje je dalo Muzejsko društvo Škofja Loka, ki jih izdaja že od leta 1954. Izhajajo enkrat letno in prinašajo izvirne znanstvene, poljudnoznanstvene in le...

Navodila avtorjemNavodila avtorjem člankov in prispevkov

Škofja Loka, junij 2015 Uredniški odbor Loških razgledov urednica Marija Lebar Navodila avtorjem člankov in prispevkov Sedanji in prihodnji avtorji člankov ter prispevkov objavljenih v zborniku Loški razgledi naj pri sestavljanju člankov upošte...

Uredniška politika

Na osnovi 52. člena Pravil Muzejskega društva Škofja Loka je, na predlog uredniškega odbora Loških razgledov, izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka na 4. seji, dne 24. novembra 2014 sprejel UREDNIŠKO POLITIKO LOŠKIH RAZGLEDOV 1.    Loški razgle...

Bibliografija

Pobudnik in urednik prve številke domoznanskega zbornika Loški razgledi, ki je izšla leta 1954, je bil dr. Branko Berčič.  Uredniki Loških razgledov so bili: dr. Branko  Berčič : 1/1954 do 13/1966 in 20/1973 do 25/1978 France Planina : 14/1967 ...

Dosedanje številke

Naslovnice vseh številk Loških razgledov: 1 /1954 2 /1955 3 /1956 4 /1957 5 /1958 6 /1959 7 /1960 8 /1961 9 /1962 10 /1963 11 /1...

Loški razgledi na spletu

LOŠKI RAZGLEDI ZDAJ TUDI NA SPLETU! Še pred nekaj leti bi si s težavo predstavljali, da bomo do Loških razgledov, tudi do tistih številk, ki manjkajo na naši knjižni polici, prišli le z nekaj kliki kar iz svoje dnevne sobe. Z bliskovitim razvojem interne...

Predstavitev zadnje številke

Loški razgledi 59/2012 Z naslovnice 59. številke Loških razgledov nas pozdravlja kip Žalujoče Slovenije, avtorja Ivana Jurkoviča, iz leta 1928. Dopasni kip ženske v gorenjski narodni noši z avbo na glavi simbolizira trpeče slovenske matere, ki so v ...

LR 54/2007

Loški razgledi 54/2007 Osrednja tema 54. številke LR je praznovanje 70-letnice delovanja Muzejskega društva Škofja Loka , katerega ustanovna seja je bila 23. julija 1937. Na naslovnici so prikazani ustanovni člani in portreti pomembnih osebnosti iz d...

LR 55/2008

LOŠKI RAZGLEDI št. 55/2008 LR št. 55/2008 obsegajo 464 strani in prinašajo 46 prispevkov, ki jih je napisalo 48 avtorjev. Številko jeuredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora , ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Mari...

LR 56/2009

Loški razgledi 56/2009 Osrednji škofjeloški kulturni dogodek lanskega leta je bilo odprtje prenovljenega Sokolskega doma. Dogodku je posvečen poseben prispevek in naslovnica 56. številke LR, na kateri se prepletata katedralski posnetek iz osrednje avle...

LR 57/2010

Loški razgledi 57/2010 LR 57/2010 so izšli na 422 straneh in prinašajo 44 prispevkov 37 avtorjev. Številko je uredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora , ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Marija Lebar in dr. Franc...

LR 58/2011

Loški razgledi 58/2011 Leto 2011 je bilo leto pomembnih dogodkov, med katerimi velja posebej omeniti 500-letnico velikega potresa na Kranjskem in v Furlaniji ter 100-letnico smrti impresionista Ivana Groharja. Oba dogodka so spremljale razne kulturne ...

Urednica in uredniški odbor

UREDNICA:  Marija Lebar ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA: Mojca Ferle dr. Matevž Košir Judita Šega dr. Luka Vidmar Ivo Vraničar

ORGANI DRUŠTVA

PREDSEDNICA (mandat 2023 - 2028): Helena Janežič ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA (mandat 2023 - 2028): dr. Milena Alič  (stiki z Občino Gorenja vas Poljane) mag. Ambrož Demšar  Elizabeta Eržen Podlipnik (skrbnica Blaznikovih večerov) Mojca Ferle  (čla...

Ostala knjižna dela

Muzejsko društvo Škofja Loka v okviru svojega poslansta - skrb za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine na širšem Loškem ozemlju - izdaja in sodeluje pri izdajanju literature, ki je povezana z ozemljem nekdanjega Loškega gospostva. ...

PIŠITE NAM

Spoštovani! Veseli bomo vseh vaših predlogov, pobud in mnenj v zvezi z našim delovanjem. Pošljite nam jih na naslov: info@mdloka.si Prisrčna hvala! mag. Aleksander Igličar, predsednik

POSTANI ČLAN

Spoštovani! Veseli smo, da želite postati član Muzejskega društva Škofja Loka, ki že več kot 80. let opravlja poslanstvo ohranjanja kulturne dediščine na Loškem ozemlju. Prosimo, da izpolnite vaše podatke in nam s klikom na spodnji gumb pristopno ...

POVEZAVE

USTANOVE IN DRUŠTVA V ŠKOFJI LOKI Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota v Škofji Loki Loški muzej Škofja Loka Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka Sokolski dom Škofja Loka Turizem Škofja Loka  Gimnazija Škofja Loka Knjižnica Ivana Tavča...

Store

[simpleecommcart_store_home]

Checkout

Checkout [simpleecommcart_show_cart mode="read"] [simpleecommcart_checkout_select]

Clear

[simpleecommcart_clear_cart][simpleecommcart_redirect_to_previous_page]

IPN

[simpleecommcart_ipn]

Košarica

Your Shopping Cart [simpleecommcart_show_cart]

Receipt

Your Receipt [simpleecommcart_receipt]

Typography

Typography H1 Heading As far as experience goes, our team of professional nurses and caregivers have decades upon decades of it. Having helped thousands of people this far, all members of our team are skilled and courteous experts.  We've been operating ...

Welcome

Dear visitors, Welcome to English website of Museum Society Škofja Loka, where you will find basic information on the functioning of our society, which has been in respect for rich tradition taking care of cultural and natural heritage of Škofja L...