V sredo, 22. junija 2022 je bil v Sokolskem domu redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka.

Pred zborom članov je urednica Marija Lebar predstavila vsebino nove številke Loških razgledov 68/2021.

V nadaljevanju je Ambrož Demšar predstavil rezultate 4. natečaja za osnovnošolce in dijake Tole moram povedat, ki je imel podnaslov Dober tek!.  Strokovna komisija je kot najboljšega ocenila prispevek 10-letnega Lovra Tuška iz Osnovne šole Poljane z naslovom Narbel sm se pa troštala použku, ki ga je pripravil ob pomoči mentorice Majde Bernik. Nagrajenec Lovro je krajšo verzijo prispevka, ki je v celoti objavljen v Loških razgledih 68/2021, prebral udeležencem zbora članov.

Na zboru članov so člani Muzejskega društva soglasno sprejeli vas poročila za leto 2021, in sicer: Poročilo predsednice in blagajnika, letne računovodske izkaze in poročilo nadzornega odbora. Člani so se seznanili tudi s programom dela društva za leto 2022.

Zaradi službene odsotnosti predsednice društva Helene Janežič je poročila prebrala podpredsednica Judita Šega.

Poročila društva za leto 2021 in program dela za leto 2022: