Zbor članov muzejskega društva, predstavitev Loških razgledov 67/2020 in podelitev nagrad natečaja »Tole moram povedat'« — sreda, 30. 6. 2021 ob 19.30 v Sokolskem domu

Naslovnica_Loski razgledi_67

Vljudno vabljeni na

ZBOR ČLANOV
MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

ki bo potekal
v sredo, 30. junija 2021, ob 19.30 uri,
v Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Predlog dnevnega reda:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih delovnih teles zbora
  2. Letno poročilo društva za leto 2020, poročili predsednika in blagajnika
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020
  4. Poročilo verifikacijske komisije
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil
  6. Program dela društva v letu 2021
  7. Razno

Pred zborom članov bo urednica Marija Lebar predstavila vsebino nove številke Loških razgledov 67/2020 (Kazalo_Loski razgledi_67).

Pred pričetkom zbora članov (od 19. ure dalje) boste lahko poravnali članarino za leto 2021 in prejeli Loške razglede 67/2020 v vrednosti 20 EUR.

Pred zborom članov bomo podelili tudi glavne nagrade za javni natečaj Tole moram povedat’, ki se je končal spomladi 2021.

Veselimo se ponovnega druženja z vami!

Helena Janežič, predsednica
Štefan Kržišnik, tajnik

GRADIVA:
Poročilo predsednika 2020: MD 1 Porocilo predsednika 2020
Poročilo blagajnika za 2020: MD 2 Porocilo blagajnika 2020
Računovodski izkazi 2020: MD 3 Racunovodski izkazi 2020
Poročilo nadzornega odbora 2020: MD 4 Porocilo nadzornega odbora 2020
Program MD 2021: MD 5 Program 2021