ZBOR ČLANOV DRUŠTVA SPREJEL POROČILA IN RAČUNOVODSKE IZKAZE ZA LETO 2014

Logotip MD

V torek, 24. marca 2015 je bil v Miheličevi galeriji v Kašči redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka.

Navzoči člani so sprejeli poročilo predsednika društva, blagajnika in predsednika nadzornega odbora ter potrdili računovodske izkaze za leto 2014.

Sprejet je bil tudi program dela društva za leto 2015.

V prvem delu zbora članov je Judita Šega predstavila Problematiko beguncev iz Galicije v prvem letu velike vojne (oktober 1914 – avgust 1915), ki so bili nastanjeni tudi na loškem ozemlju.

Sprejeta poročila in računovodski izkazi društva za leto 2014:
Izkaz poslovnega izida Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2014: MD_Izkaz poslovnega izida 2014
B
ilanca stanja Muzejskega društva Škofja Loka 31. 12. 2014: MD_bilanca stanja 31.12.2014
Poročilo predsednika: ZČ_MD_2015_poročilo predsednika
Poročilo blagajnika: ZČ_MD_2015_poročilo blagajnika
Poročilo nadzornega odbora: ZČ_MD_2015_NO poročilo
Program dela za leto 2015: program_MD_2015

Judita ŠegaZbor članov 2015IMG_7310