Predsednica muzejskega društva ga. Helena Janžič in zbrani na rednem letnem zboru članov (Foto: Jernej Tavčar)

Odbornica muzejskega društva ga. Elizabete Eržen Podlipnik s predavanjem o društvih na Loškem (Foto: Jernej Tavčar)

V sredo, 27. marca 2024, zvečer je v Galeriji Franca Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki potekal redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka.

V uvodnem delu srečanja smo člani in prijatelji muzejskega društva prisluhnili predavanju ge. Elizabete Eržen Podlipnik iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota Škofja Loka. Ob postavljeni panojski razstavi »V slogi k uspehu – Arhivsko gradivo društev iz fondov ZAL« je predstavila nekatere zanimivosti iz arhiva, ki se nanaša na gradivo prav našega društva. Zgodovinsko gledano je eden največjih uspehov prvih odbornikov muzejskega društva prav v tem, da so postavili temelje muzejske in arhivske dejavnosti na Loškem, ki ju danes profesionalno opravljata Loški muzej Škofja Loka in Zgodovinski arhiv Ljubljana z loško izpostavo.

Predsednica muzejskega društva ga. Helena Janežič in
člani delovnega predsedstva zbora članov ga. Judita Šega, g. Anton Bogataj in g. Blaž Karlin (Foto: Jernej Tavčar)

V drugem, bolj uradnem delu večera, so sledila poročila o delu muzejskega društva v preteklem letu 2023 in predstavitev dejavnosti v tekočem letu 2024. Zbor članov je bil tudi volilni, saj samo izbrali člane nadzornega odbora in častnega razsodišča za novo štiriletno obdobje 2024–2028. Naloge bodo še naprej opravljali dosedanji člani, ki so bili za nov mandat potrjeni s soglasjem vseh prisotnih, in sicer: g. Anton Bogataj, g. Vincencij Demšar in g. Jure Svoljšak za nadzorni odbor ter g. Andrej Rant, g. Alojzij Pavel Florjančič in g. Andrej Pipp za častno razsodišče. Iskreno se zahvaljujemo za dosedanje delo in čestitamo za izvolitev!

Srečanje smo zaključili v prijetnem druženju in z vabili na prihodnje dogodke muzejskega društva.

 

Gradiva za zbor članov 2024: