V četrtek, 23. marca 2023, je v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu potekal redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bil tokrat tudi volilni. Potem ko smo se članice in člani z minuto molka poklonili spominu na častnega člana dr. Franceta Štukla, ki nas je zapustil lani novembra, sta v uvodnem delu večera ga. Helena Janežič in mag. Aleksander Igličar predstavila novo knjigo ddr. Marije Stanonik z naslovom Zlato in biseri iz srebrne dežele pod Južnim križem. S tem smo se simbolno poklonili še enemu častnemu članu Muzejskega društva Škofja Loka dr. Tinetu Debeljaku ob 120-letnici njegovega rojstva.

Predsednica društva in delovno predsedstvo zbora članov 2023. Foto: Aleksander Igličar.

Prisotni smo v uradnem delu zbora članov soglasno potrdili predloge poročil o delu društva v preteklem letu 2022 (gl. spodaj), po predstavitvi predloga je bila nato soglasno potrjena tudi sprememba društvenih Pravil, natančneje 28. člena, po kateri je mandat predsednika in članov izvršnega odbora z dosedanjih treh let podaljšan na pet let z možnostjo ponovne izvolitve.

Sledil je volilni del zbora članov. Po predstavitvi kandidatke je bila za svoj drugi mandat na mestu predsednice društva za obdobje 2023-2028 soglasno izvoljena ga. Helena Janežič.

Po predstavitvi kandidatk in kandidatov za izvršni odbor so bili na predlog izvršnega odbora za obdobje 2023-2028 izvoljene članice in člani izvršnega odbora: dr. Milena Alič, mag. Ambrož Demšar, ga. Mojca Ferle, mag. Aleksander Igličar, g. Blaž Karlin, g. Štefan Kržišnik, ga. Elizabeta Eržen Podlipnik, g. Jernej Tavčar in mag. Jože Štukl. Poleg izvoljenih so v izvršni odbor društva po položaju imenovani tudi ga. Judita Šega kot predstavnica Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota Škofja Loka, ga. Marija Lebar kot urednica domoznanskega zbornika Loški razgledi in ga. Saša Nabergoj kot direktorica Loškega muzeja Škofja Loka.

Vsem izvoljenim in imenovanim iskreno čestitamo in jim želim uspešno delo »za našo stvar« (dr. Pavle Blaznik)!

 

Sprejeta poročila za leto 2022: 

  1. Poročilo predsednice 2022
  2. Poročilo blagajnika 2022
  3. Računovodski izkazi 2022
  4. Poročilo nadzornega odbora 2022