ZAKAJ MUZEJSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA NI SPREJELO ČASTNEGA ŽUPANOVEGA PRIZNANJA

Kot je znano, je Komisija občinskega sveta Občine Škofja Loka za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja maja 2017 sprejela sklep, da Muzejsko društvo Škofja Loka (MD) ni primerno za prejem Zlatega grba Občine Škofja Loka za leto 2017, ker se v zadnjih letih preveč ukvarja s polpreteklo zgodovino. Komisijo vodi podžupan Tine Radinja, večino članov v njej pa ima lista Miha Ješe in prijatelji Loke (več lahko preberete v objavljenih novicah na naši spletni strani).

Župan mag. Miha Ješe se je odločil, da bo MD ob 80-letnici delovanja nagradil s častnim županovim priznanjem.

O častnem županovem priznanju je odločal izvršni odbor MD, ki je soglasno sprejel odločitev, da v danih okoliščinah županovega priznanje ne more sprejeti. O tem smo v zasebnem pismu županu med drugim zapisali:

“Zahvaljujemo se vam, da osebno prepoznavate dolgoletno vrednost dela MD in pomen njegovega poslanstva, vendar županovega priznanja, ki nam ga želite podeliti, ne moremo sprejeti.

Člani izvršnega odbora MD smo soglasni, da je demokratično izvoljena občinska oblast prek pristojnega organa sprejela jasno odločitev in s tem tudi odgovornost, in da bi nasprotujoče si vrednostno sporočilo o delu in pomenu MD, ki bi bilo z vašo osebno odločitvijo tako podano s strani občine kot celote, med naše člane in v javnost vneslo dodatni nemir.

Upamo, da dogajanje okrog enega in drugega priznanja ne bo prizadelo dobrega sodelovanja med civilno družbo in demokratično izvoljeno občinsko oblastjo v dobro vseh ljudi v naši občini.”

Izvršni odbor MD o vsebini pisma ni imel namena obveščati javnosti, ker pa je župan zavrnitev priznanja omenil na občinski proslavi, ki je bila v soboto, 1. julija 2017 na Loškem gradu, se nam zdi potrebno, da javnost obvestimo o vseh okoliščinah.

Ker se je predsednik MD mag. Aleksander Igličar pri razpravi in odločanju o tem na seji IO MD umaknil, je bilo pismo podpisano s strani podpredsednice MD Helene Janežič.

Pojasnilo MD je bilo v petek, 7. julija 2017 objavljeno v časopisu Gorenjski glas na strani 29.

Celotno pismo županu lahko preberete tukaj: 2017_06_28_pismo županu