Vincenij Demšar prejemnik nagrade Občine Železniki

Vinko Demsar 2020

Na sliki: Prejemnik plakete Občine Železniki g. Vincencij Demšar in župan Občine Železniki g. Anton Luznar (Foto: Gorazd Kavčič, Gorenjski glas, 23. september 2020).

Sredi septembra so v Železnikih ob obeležitvi občinskega praznika podelili občinsko plaketo, ki jo je prejel geograf in zgodovinar g. Vincencij Demšar, mdr. tudi član Nadzornega odbora Muzejskega društva Škofja Loka. Predlagatelja podelitve nagrade g. Demšarju sta bila Slovenska ljudska stranka (SLS), Občinski odbor Železniki in zgodovinska skupina, ki deluje pod okriljem Župnije Železniki.

G. Vinkotu Demšarju za prejeto priznanje v imenu Muzejskega društva Škofja Loka iskreno čestitamo!

Vincencij Demšar se je rodil v vasici Osojnik na selški strani Blegoša, od leta 1975 pa z družino živi v Škofji Loki. Kot zgodovinar veliko raziskuje domače selške in širše tudi druge kraje na Loškem. Poklicno je deloval v Loškem muzeju Škofja Loka, nato je bil zaposlen v Zgodovinskem arhivu Ljubljana.

G. Demšar je že vse življenje zelo aktiven v mnogih društvih, proučuje dokumente v arhivih in piše. Med društvi izstopa zlasti Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka, od leta 1971 pa je tudi dejaven član našega muzejskega društva. Več mandatov je bil tudi odbornik, najprej kot član izvršilnega odbor, zadnja dva mandata pa kot član nadzornega odbora. G. Vinko Demšar je bil glavni pobudnik Blaznikovih večerov, pri čemer jih več let tudi vodil in organiziral. Je avtor 53 strokovnih in znanstvenih prispevkov s področja zgodovine, geografije in domoznanstva na Loškem. Eden pomembnejših prispevkov je Ustanovitev mestne župnije sv. Jakoba 1804 v Škofji Loki, ki je bil objavljen v Blaznikovem zborniku (2005). Objavljal je v Loških razgledih, Kroniki, Šolski kroniki, Kranjskem zborniku, Arhivih, Železnih nitih in drugih zbornikih.

Že 14 let, od njene ustanovitve, vodi zgodovinsko skupino pri župniji Železniki. V tem času so popisali Božja znamenja in kapelice v občini, izdali so dve knjižici, na njihovo pobudo sta bili obnovljeni dve znamenji, postavljena je bila tudi spominska plošča padlim vojakom med prvo svetovno vojno v Železnikih.

V času službovanja v Ljubljani se je g. Demšar pridružil personalističnemu Društvu 2000, ki je izdajalo Revijo 2000, eno prvih in pomembnejših oporečniških revij po drugi svetovni vojni v Sloveniji. V tem krogu so novembra 1989 ustanovili politično stranko Slovenski krščanski demokrati (SKD), katere ustanovni član je tudi g. Demšar. Na njegovem domu v Škofji Loki je bil decembra istega leta ustanovljen sploh prvi občinski odbor Demokratične opozicije Slovenije (DEMOS) v politično pomladno se prebujajoči Sloveniji. Leta 1990 je bil g. Demšar izvoljen za predsednika izvršnega sveta Občine Škofja Loka, leta 1995 je postal načelnik Upravne enote Škofja Loka, leta 1996 pa je bil na listi SKD izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. Kot zanimivost naj omenimo, da je svoje nagovore v hramu slovenske demokracije redno začenjal z besedami »Pozdrav iz Loškega gospostva!«