VABLJENI NA ZBOR ČLANOV - SREDA, 22. 6. 2022 OB 19.30 URI V SOKOLSKEM DOMU

Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka!

vljudno vas vabimo na

ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

ki bo v sredo, 22. junija 2022, ob 19. 30 uri,

v Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Predlagan dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih delovnih teles zbora
  2. Letno poročilo društva za leto 2021, poročili predsednika in blagajnika
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
  4. Poročilo verifikacijske komisije
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil
  6. Program dela društva v letu 2022
  7. Razno

Pred zborom članov bo urednica Marija Lebar predstavila vsebino nove številke Loških razgledov 68/2021, sledila bo podelitev glavnih nagrad IV. javnega natečaja »Tole moram povedat’«, ki se je zaključil spomladi 2022.

Pred pričetkom zbora članov boste od 19. ure dalje lahko poravnali članarino za leto 2022 in prejeli Loške razglede 68/2021 v vrednosti 20 EUR.

Veselimo se ponovnega druženja z vami!

Štefan Kržišnik                                                            Helena Janežič,
tajnik                                                                                  predsednica

Gradiva: