VABLJENI NA ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA - TOREK, 30. 6. 2020 OB 19.30 V SOKOLSKEM DOMU

Spoštovani član Muzejskega društva Škofja Loka!

Vljudno vas vabimo na

ZBOR ČLANOV
MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

 ki bo v torek, 30. junija 2020 ob 19.30 uri, v Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji Loki.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih delovnih teles zbora
  2. Letno poročilo društva za leto 2019, poročila predsednika in poročilo blagajnika
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019
  4. Poročilo verifikacijske komisije
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil
  6. Volitve predsednika društva, članov izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča
  7. Program dela društva v letu 2020
  8. Razno   

Pred zborom članov bo urednica Marija Lebar predstavila vsebino nove številke Loških razgledov 66/2019.

Pred pričetkom zbora članov (od 19. ure dalje) boste lahko poravnali članarino za leto 2020 in prejeli Loške razglede 66/2019 v vrednosti 20 EUR.

Pred zborom članov bomo podelili tudi glavne nagrade za javni natečaj “Tole moram povedat”, ki se je končal spomladi 2020. 

Veselimo se ponovnega druženja z vami!

Štefan Kržišnik                                                 mag. Aleksander Igličar           tajnik                                                                                  predsednik

GRADIVA:

Poročilo predsednika: MD Poročilo predsednika 2019
Poročilo blagajnika: Poročilo blagajnika MD za 19
Računovodski izkazi za leto 2019: Računovodski izkazi MD 2019
Poročilo nadzornega odbora: Zapisnik NO MD 2019
Seznam kandidatov za predsednico in odbore: 2020 ZČ MD Predlog kandidatov
Predlog programa dela za leto 2020: Program MD_2020