VABLJENI NA ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA - TOREK, 29. 3. 2016 OB 19. URI V KAŠČI

Spoštovani član Muzejskega društva Škofja Loka!

 Vljudno vas vabimo na

 ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

ki bo  v torek, 29. marca 2016 ob 19.00 uri,

v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

DNEVNI RED:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov zbora
  2. Letno poročilo društva za leto 2015, poročilo predsednika in blagajnika
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015
  4. Poročilo verifikacijske komisije
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil
  6. Volitve članov nadzornega odbora in častnega razsodišča
  7. Program dela društva v letu 2016
  8. Razno

Na začetku zbora članov bo zgodovinarka Biljana Ristić, kustosinja Loškega muzeja, ob 110-letnici ustanovitve, predstavila zgodovino razvoja Telovadnega društva Sokol v Škofji Loki (1906), ki je v letih svojega delovanja postal integralni del širše sokolske organizacije slovenskih in jugoslovanskih dežel. Telovadba na orodju, redovne, proste in sestavljene vaje pa niso bile edine športne dejavnosti, ki so jih gojili loški Sokoli. Ustanovili so smučarski odsek, nogometni odsek, strelsko sekcijo, organizirali so sokolske prireditve, slavnostne pohode, tekmovanja in množične nastope. Poseben čar pa so družbenemu in družabnemu življenju v Škofji Loki dale telovadne in kulturne prireditve, ki so jih pripravljali loški Sokoli.

Na zboru članov boste lahko po simbolični ceni kupili starejše publikacije Muzejskega društva Škofja Loka.

Veselimo se ponovnega druženja z vami!

Jernej Antolin Oman,                                          mag. Aleksander Igličar                    tajnik                                                                                    predsednik
Gradivo za zbor članov:

Računovodski izkazi za leto 2015: BS in IPI 2015
Poročilo predsednika MD za leto 2015
Poročilo blagajnika MD 2015
Poročilo NO MD 2015
Program_MD_2016