VABLJENI NA ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA - TOREK, 24. 3. 2015 OB 19. URI V MIHELIČEVI GALERIJI

Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka!

 Vljudno vas vabimo na

 ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

 ki bo  v torek, 24. marca 2015 ob 19.00 uri, v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

DNEVNI RED:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov zbora
  2. Letno poročilo društva za leto 2014, poročilo predsednika in blagajnika
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2014
  4. Poročilo verifikacijske komisije
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil
  6. Program dela društva v letu 2015
  7. Razno

Na začetku zbora članov bo zgodovinarka Judita Šega ob 100-letnici začetka 1. svetovne vojne predstavila problematiko beguncev iz Galicije, ki so jeseni 1914 bežali v notranjost monarhije in prišli tudi v naše kraje. Za njihovo nastanitev je poskrbela država, za vse ostalo občine in domačini. Zanje so zbirali obleko, obutev in odeje, jih oskrbovali s hrano in jim nudili začasna bivališča. Večinoma so pribežale matere z otroki in starejši ljudje.  Na Loškem so ostali do srede leta 1915.

Veselimo se ponovnega druženja z vami!

Jernej Antolin Oman                                          mag. Aleksander Igličar              tajnik                                                                                    predsednik

Gradiva:

Poročilo predsednika: ZČ MD_2015_poročilo predsednika
Poročilo blagajnika: ZČ_MD_2015_poročilo blagajnika
Izkaz poslovnega izida za leto 2014: MD_Izkaz poslovnega izida 2014
Bilanca stanja 31. 12. 2014:  MD_bilanca stanja 31.12.2014
P
rogram za leto 2015: ZČ_MD_2015_program_2015