DANES: VABLJENI NA ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA - TOREK, 20. 3. 2018 OB 19. URI V KAŠČI

MD_80let_Logotip2

Spoštovani član Muzejskega društva Škofja Loka!

 Vljudno vas vabimo na

 ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

 ki bo v torek, 20. marca 2018 ob 19.00 uri, v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov zbora
  2. Letno poročilo društva za leto 2017, poročilo predsednika in blagajnika
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017
  4. Poročilo verifikacijske komisije
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil
  6. Program dela društva v letu 2018
  7. RaznoNa začetku zbora članov bosta dr. Damjan Hančič in Marta Keršič, sodelavca Študijskega centra za narodno spravo predstavila zbornik prispevkov z naslovom Človekove pravice in temeljne svoboščine: ZA VSE ČASE!V zborniku so objavljeni štirje uvodni nagovori in šestnajst znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki so bili predstavljeni na simpoziju, decembra 2016 v Škofji Loki in obravnavajo kršitve človekovih pravic in dostojanstva na območju Slovenije in sosednje Hrvaške. Kar šest prispevkov prinaša zanimive raziskave med- in povojnega dogajanja z območja Škofje Loke in okolice.Na zboru članov boste lahko po simbolični ceni kupili starejše publikacije društva. Veselimo se ponovnega druženja z vami!tajnik                                                                                   predsednik
    Štefan Kržišnik                                                  mag. Aleksander IgličarGRADIVA:

Izkaz poslovnega izida Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2017 : MD_IPI-2017

Bilanca stanja Muzejskega društva Škofja Loka na dan 31. 12. 2017 MD_BS-2017

Poročilo predsednika društva za leto 2017: MD Poročilo predsednika 2017

Poročilo blagajnika društva za leto 2018: Poročilo blagajnika MD za 2017

Poročilo nadzornega odbora za leto 2017: poročilo NO MD_2017

Program dela za leto 2018: Program MD_2018