VABLJENI NA SREČANJE POSVEČENO PREDSTAVITVI PROJEKTA NOMINACIJE KLEKLJANJE ČIPK V SLOVENIJI ZA VPIS NA UNESCO SEZNAM - TOREK, 7. 3. 2017 OB 17. URI V KAŠČI

Ministrstvo za kulturo vas v sodelovanju s Slovenskim  etnografskim muzejem in Loškim muzejem Škofja Loka  vljudno vabi na SREČANJE, ki bo posvečeno

predstavitvi projekta nominacije KLEKLJANJE ČIPK V SLOVENIJI
za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Srečanje bo v torek, 7. marca 2017 ob 17. uri v prostorih v prostorih Galerije Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.  

Sodelujoči pri projektu nominacije vam bodo predstavili osnovna načela varovanja nesnovne kulturne dediščine v mednarodnem kontekstu UNESCO kot tudi poglavitne poudarke nominacije, ki sledi razglasitvi klekljanja čipk v Sloveniji za nesnovno kulturno dediščino državnega pomena in priča o razširjenosti te veščine v Sloveniji v novejšem času ter njeni pomembni družbeni, kulturni, vzgojno-izobraževalni in identifikacijski vlogi.

Ker so pri procesu vpisa na UNESCO seznam ključni nosilci in skupnosti, vas vljudno vabimo k sodelovanju in k aktivni podpori projektu, ki bo med drugim pomenil mednarodno priznanje in umestitev klekljanja med podobne enote nesnovne kulturne dediščine, na lokalni ravni pa bo zagotovo spodbudil posameznike, društva, šole in strokovne ustanove k še bolj intenzivnemu medsebojnemu sodelovanju.

Nominacija KLEKLJANJE ČIPK V SLOVENIJI je predlagana za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, na katerega je bil 1. decembra 2017 v Adis Abebi vpisan Škofjeloški pasijon, kot prvi slovenski vpis.