VABLJENI NA PREDSTAVITEV KNJIG VELIKA ČRNA MAŠA IN KYRIE ELEISON TER ODPRTJE RAZSTAVE IZ GLOBOČINE - SREDA, 17. 6. 2015 OB 19. URI V NEKDANJEM NUNSKEM SAMOSTANU

Kyrie25Vljudno vas vabimo na predstavitev ponatisov pesnitev dr. Tineta Debeljaka in slikarke Bare Remec

VELIKA ČRNA MAŠA ZA POBITE SLOVENCE 

in

KYRIE ELEISON, SLOVENSKI VELIKI TEDEN,

ki bo v sredo, 17. junija 2015 ob 19. uri v opuščenih prostorih nekdanjega Nunskega samostana v Škofji Loki, kjer je na ogled velika razstava ČLOVEK, GLEJ (Blaževa ulica 12, vhod nasproti podjetja Obrtnik).

Hkrati s predstavitvijo pesnitev bo tudi odprtje razstave IZ GLOBOČINE,  kjer bodo na ogled povečani lesorezi – ilustracije Bare Remec iz Velike črne maše dopolnjene z Debeljakovimi verzi.

Knjigi in razstavo bodo predstavili Marija Stanonik, Milček Komelj, Tone Rode, Jožejka Debeljak Žakelj, Ana Malvina Porcelo Žakelj, Helena Janežič in Tanja Erlah.

Lirsko-epska pesnitev znamenitega Ločana dr. Tineta Debeljaka Velika črna maša za pobite Slovence, je prvič izšla leta 1949 v Buenos Airesu pod psevdonimom Jeremija Kalin in predstavlja prvo leposlovno knjigo povojne emigracije v Argentini. V 3500 verzih pesniško opisuje grozo povojnih pobojev ter se spominja vseh pobitih v revoluciji, hkrati pa pretresljivo izrazi motiv sprave in odpuščanja. Ponatis je pripravila Založba Družina.

Pesnitev in likovni album Kyrie Eleison (Gospod, usmili se), Slovenski veliki teden, je prvič izšel leta 1955 v Buenos Airesu in vsebuje risarske zasnutke, ki jih je slikarka Bara Remec pripravljala za lesoreze objavljene v Veliki črni maši. Širši javnosti je manj poznana kot Velika črna maša, s svojo sporočilnostjo pa na osebni ravni celo bolj nagovarjajoča in sočutna. Ponatis, ki je prva izdaja v Sloveniji, je pripravilo Muzejsko društvo Škofja Loka.