VABLJENI NA OGLED RAZSTAVE "ROJEN ZA KNJIŽNIČARJA" - LUKA PINTAR - V NUK V LJUBLJANI OD 5. 2. DO 12. 3. 2016

Luka Pintar

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v Ljubljani vljudno vabi na razstavo

ROJEN ZA KNJIŽNIČARJA

LUKA PINTAR, jezikoslovec, literarni zgodovinar in bibliotekar.

Razstava bo na ogled v Plečnikovem hodniku NUK med 5. februarjem in 12. marcem 2016.

Kustosinja razstave je sodelavka NUK Helena Janežič, podpredsednica Muzejskega društva Škofja Loka.

Luka Pintar se je rodil leta 1857 na Hotavljah v Poljanski dolini, živel v Novem mestu in Ljubljani, kjer je 7. decembra 1915 tudi umrl.

Po študiju v Gradcu je sprva poučeval latinščino in grščino, nato je bil imenovan za skriptorja v deželni Študijski knjižnici v Ljubljani, predhodnici današnje NUK. Leta 1909 je postal njen ravnatelj in jo vodil vse do smrti. Med pomembnimi pridobitvami Pintarjeve dobe je dragocena Prešernova rokopisna ostalina, ki jo je leta 1905 knjižnici poklonil takratni lastnik Bamberg in še danes velja za eno največjih dragocenosti NUK.

Luka Pintar je v mladosti objavljal pesmi in črtice v Zvonu in Ljubljanskem zvonu pod psevdonimom Svitoslav Pintar Hotaveljski (SVP), večino svojega strokovnega dela je posvetil raziskavam Prešernove literarne zapuščine, na jezikoslovnem področju pa besedotvorju, oblikoslovju in razlagi krajevnih imen.