VABLJENI NA OGLED RAZSTAVE "80 LET LOŠKEGA MUZEJA" - DO 3. 11. 2019 V GALERIJI NA LOŠKEM GRADU

IMG_2273

V sredo, 19. junija 2019, je Loški muzej Škofja Loka v Galeriji na Gradu odprl razstavo 80 let Loškega muzeja. V letošnjem letu, ko muzej praznuje 80 let od ustanovitve, v muzeju skozi celo leto poteka program, preko katerega na različne načine obeležujejo obletnico, aktualna razstava pa je eden od pomembnejših delov letošnjega programa.

Na razstavi ob 80-letnici Loškega muzeja, katere avtorici sta kustosinji Marija Demšar in Biljana Ristič,  so predstavljeni obrazi muzeja skozi čas.

IMG_2282Prvi del razstave je zgodovinsko obarvan – tu spoznamo razvoj muzejske misli na Loškem ter razvoj Loškega muzeja. Pobuda za ustanovitev muzeja je prišla od domačinov, loških profesorjev članov profesorskega ceha, ki so se na pobudo profesorja Ivana Dolenca in duhovnika Jakoba Šolarja, prčeli zbirati leta 1930. Leta 1936 so pripravili obsežno obrtno-industrijsko razstavo, ki posledično leta 1937 pripeljala do ustanovitve Muzejskega društva Škofja Loka  ter ob podpori škofjeloške občinske uprave 27. avgusta 1939 v rotovžu na Mestnem trgu do odprtja prvih zbirk  muzeja v Škofji Loki. Ob ustanovitvi je bil Loški muzej prvi javni muzej na območju Gorenjske ter med prvimi petimi javnimi muzeji na Slovenskem izven Ljubljane.

IMG_2277Glavni odborniki Muzejskega društva Škofja Loka so bili “podnunci” zgodovinar dr. Pavle Blaznik, literat dr. Tine Debeljak in profesor geograf France Planina. Veseli smo, da je verjetno prvič po drugi svetovni vojni njihova vloga enakopravno prikazana, saj je bil dr. Debeljak dolga leta zamolčan.

IMG_2279V posebni vitrini so prikazana njihova glavna knjižna dela: Blaznikov zgodovinski prikaz Škofja Loka in loško gospostvo, Planinov geografski prikaz Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino, ki sta izšli leta 1973 ob tisočletnici Škofje Loke, ter Debeljakova Črni Kamnitnik Loma negra, ki jo je leta 2003 ob stoletnici Debeljakovega rojstva pripravil njegov vnuk Marko Vombergar. Dodajmo, da je Debeljak ob tisočetnici Škofje Loke v Buenos Airesu izdal spomine profesorja Ivana Dolenca z naslovom Moja rast.

IMG_2280Posebno mesto na rastavi ima tudi domoznanski zbornik Loški razgledi, ki jih od leta 1954 izdaja Muzejsko društvo Škofja Loka.

80-letna zgodovina Loškega muzeja najbolje pokaže, da muzej ni samo zaprašeno skladišče starih predmetov, ampak živo domovanje kulturne dediščine, ki nenehno raste, se spreminja in dopolnjuje z novimi predmeti in spoznanji. Muzej je v času svojega delovanja zamenjal tri lokacije in letos mineva 60 let, odkar domuje na Loškem gradu.

IMG_2286Ob letošnji obletnici želijo obiskovalcem predstaviti, kako raznovrstno je muzejsko delo, in pokazati plati muzejskega dela, ki so drugače skriti javnosti. Drugi del razstave obiskovalce popelje skozi delovne procese kustosa kot osrednjega muzejskega delavca in glavnega skrbnika kulturne dediščine, ki jo hrani muzej.

Poleg muzejskih predmetov so največje bogastvo muzeja ljudje; tisti, ki tu delajo, vsi, ki z njimi sodelujejo, in njihovi obiskovalci. Velik del pozornosti tako namenjajio ljudem, ki so skozi čas oblikovali in obiskovali Loški muzej.

Poleg te razstave je bila v marcu v Galeriji Ivana Groharja na ogled razstava 80 let v vaši družbi: Loški muzej in njegovi obiskovalci, na temo obletnice so obarvani številni dogodki ter študijski krožek Ločanke, vrhunec dogajanja pa se bo zgodil konec avgusta in v začetku septembra, na dejansko obletnico odprtja muzeja, ko se bo odvil Muzejski teden s praznovanjem in programom.