VABLJENI NA ODPRTJE RESTAVRIRANIH POSLIKAV V KAPELI LOŠKEGA GRADU - SREDA, 25. 11. 2015 OB 18. URI

Kapela na Loškem graduLoški muzej ob zaključku prve faze konservatorsko-restavratorskega projekta vljudno vabi na odprtje dokumentarne razstave in na ogled restavriranih poslikav

Restavriranje stenskih poslikav v kapeli Loškega gradu,

in sicer v sredo, 25. novembra 2015 ob 18. uri v Kapeli na Loškem gradu.

Avtorici razstave sta Anita Kavčič Klančar, vodja restavratorskih del, sodelavka Restavratorski centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in  Barbara Sterle Vurnik, kustosinja Loškega muzeja.

Razstavo bodo odprli direktorica Loškega muzeja Škofja Loka, gospa Saša Nabergoj, generalni direktor  Zavoda za varstvo kulturne dediščine, gospod Jernej Hudolin in župan Občine Škofja Loka, gospod Miha Ješe.

Lahko si boste ogledali sveže,  pravkar  restavrirane  stenske poslikave v kupoli kapele na Loškem gradu. Poslikave so  se desetletja dolgo  skrivale pod plastjo beležev, vse dokler se ni leta 2013 Loški muzej, na podlagi dokumentov o njihovem obstoju in na podlagi stanja kapele, odločil, da  jih podrobneje razišče in ponovno odkrije javnosti.  Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije je nato  istega leta, na povabilo muzeja izvedel prve sonde,

V letih 2014/15 je  bila opravljena prva fazo večletnega  projekta konserviranja-restavriranja kapele. Raziskave beležev in barvnih plasti  so namreč pokazale, da so se poslikave,  ki so bile prebeljene verjetno po drugi svetovni vojni, ohranile na vseh njenih stenah. Z letošnjim zaključkom prve faze restavriranja v  kupoli, ki ji bo sledila še  faza obnove  spodnjega dela,  kapeli vračamo nekdanji sijaj in hkrati obeležujemo tudi stoletnico nastanka njenih stenskih poslikav.

Kustosinja Barbara Sterle Vurnik je zapisala:  »Iz razpoložljivih virov in opravljenih analogij  sklepamo, da je leta 1915  kapelo v celoti poslikal ljubljanski slikar Anton Jebačin (1850–1927) s pomočniki, ki se je še posebej veliko ukvarjal  s stenskimi poslikavami prav na območju med Ljubljano in Škofjo Loko. Poslikavo kapele so naročile uršulinke, takratne lastnice gradu, ki so tu imele enega  najmodernejših vzgojno-izobraževalnih zavodov  v  takratni Evropi. Poslikave odlikuje kompleksen  ikonografski program z nabožno vsebino, ki hkrati  kaže tudi  humanistično širino uršulink in njihov odziv na duh časa 1. svetovne vojne. Kupolo zavezama 8 medaljonov, v katerih so upodobljene personifikacije sedmih krščanskih kreposti, v osmem medaljonu pa je upodobljen kronogram z letnico nastanka poslikav. V sredini je upodobljen sv. Mihael. Na poslikavah v spodnjem delu kapele so  vidne tudi, delno odkrite  upodobitve prizorov ozdravljenja slepega Tobita, Marijinega oznanenja in vedute Škofje Loke.«

Več informacij na spletnih povezavah:

http://www.loski-muzej.si/dogodki/restavriranje-stenskih-poslikav-v-kapeli-loskega-gradu

http://www.zvkds.si/sl/zvkds/novice/novice/restavriranje-stenskih-poslikav-v-kapeli-loskega-gradu/