VABLJENI NA OGLED RAZSTAVE "VZGAJAJ V TRDNEM TELESU TRDNE ZNAČAJE" - OB 110. LETNICI LOŠKIH SOKOLOV, DO 23. 3. 2016 V GROHARJEVI GALERIJI


Loški Sokoli 1910

Loški muzej Škofja Loka vas v sodelovanju z Odborom za muzej športa v Škofji Loki vljudno vabi na ogled razstave

»VZGAJAJ V TRDNEM TELESU TRDNE ZNAČAJE”,

ki bo do srede, 23. marca 2016 na ogled v Galeriji Ivana Groharja na Mestnem trgu v Škofji Loki. 

Razstava je  posvečena 110. letnici ustanovitve Telovadnega društva Sokol v Škofji Loki.

Kustosinja razstave Biljana Ristić je v katalogu razstave med drugim zapisala:  Na razstavi bo predstavljena zgodovino razvoja društva Sokol, ki je bilo v Škofji Loki ustanovljeno 1906. leta. Ob ustanovitvi se je članstvo delilo na »izvršujoče« in podporno. Izvršujoči člani so bili tisti, ki so telovadili. Pod budnim očesom Bojana Drenika, telovadca ljubljanskega Južnega Sokola, je v Škofji Loki telovadilo približno 60 članov. V zapisniku prve seje odbora z dne 30. julija 1907 je bilo sprejeto, da se »s telovadbo prične takoj 11. avgusta 1907 in potem vsako nedeljo od 5. – 6. ure zvečer dokler ne bo telovadnica dodelana, potem pa vsako soboto od 9. – 10. zvečer.« Tako se je v nadaljnjih letih telovadnica vsak dan polnila s telovadci.

Sokol je v letih svojega delovanja postal integralni del širše sokolske organizacije po slovenskih in pozneje jugoslovanskih deželah. Telovadba na orodju, redovne, proste in sestavljene vaje pa niso bile edine športne dejavnosti, ki so jih gojili loški Sokoli. Ustanovili so smučarski odsek, nogometni odsek, strelsko sekcijo, organizirali so sokolske prireditve, slavnostne pohode, tekmovanja in množične nastope.  Enoten kroj uniform in telovadne opreme, prapori in znaki ter telovadne vaje so bili prepoznavni elementi Sokolov. Zelo razvita je bila prosvetna dejavnost, v okviru katere je deloval orkester, pevski zbor, gledališče in tamburaški zbor.

V loškem Sokolu je delovalo in telovadilo veliko Ločanov in ljudi iz okoliških krajev. Učitelji, prosvetni delavci in telovadci so nam pustili bogato športno dediščino, ki jo Loka še danes ohranja. Med loškimi rojaki bo posebna pozornost namenjena dr. Ivanu Tavčarju, katerega delovanje v ljubljanskem Južnem Sokolu bo predstavljena v stalni zbirki v Loškem muzeju.

Z Odborom za muzej športa v Škofji Loki, ki je bil ustanovljen leta 2010, Loški muzej sodeluje že od začetka. Tako Odbor kakor muzej že nekaj let zbirata športno gradivo s ciljem vzpostavitve stalne športne zbirke v Loškem muzeju Škofja Loka.

Več na: http://www.loski-muzej.si/dogodki/vzgajaj-v-trdnem-telesu-trdne-znacaje-110-let-loskega-telovadnega-drustva-sokol