DANES: VABLJENI NA JESENKOVO POPOLDNE V ŠKOFJI LOKI - SREDA, 4. 4. 2018 V SOKOLSKEM DOMU

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubjani vas v sodelovanju z Obćino Škofja Loka prisrćno vabi na

JESENKOVO POPOLDNE V ŠKOFJI LOKI,

ki bo v sredo, 4. aprila 2018 od 12. ure naprej v Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je marca podelila Jesenkove nagrade, najvišja priznanja za področje pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela na področju Biotehniških ved v Sloveniji. V letu 2018 je Jesenkovo nagrado za življenjsko delo prejel prof. dr. Borut Bohanec, Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko doktorskega študija dr. Mojca Žlahtič Zupanc in Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko magistrskega študija mag. Eva Mravljak, poročena Šnajder.

V sredo, 4. aprila 2018, bo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Občino Škofja Loka v spomin na delo prof. dr. Frana Jesenka organizirala prireditev Jesenkovo popoldne v Škofji Loki in  tako že sedmo leto zapored povezala prof. dr. Frana Jesenka, njegov rojstni kraj Škofjo Loko, in Biotehniško fakulteto Univerzo v Ljubljani.

V popoldanskem delu dogodka, ki bo potekal od 12.00 do 14.30, bodo diplomanti magistrskega študija predstavili raziskave in rezultate opravljene v okviru magistrskih nalog.

V večernem delu, ki se bo začel ob 19.00, pa bo potekalo predavanje Jesenkovega nagrajenca za življenjsko delo, v letu 2018 je nagrajenec prof. dr. Borut Bohanec, ki je svoje predavanje naslovil »Na kakšen način smo spreminjali sortiment kmetijskih rastlin, kaj je pred nami?«

Na Jesenkovem popoldnevu v Škofji Loki se bosta predstavila tudi Glasbena šola Škofja Loka in v dogovoru z Razvojno agencijo Sora tudi ponudniki izdelkov domače in umetnostne obrti blagovne znamke Babica Jerca in Dedek Jaka.

Prisrčno vabljeni!!

JESENKOVO POPOLDNE V ŠKOFJI LOKI_F