VABLJENI NA DELAVNICE O PRENOVI OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE - LJUBLJANA, 3. 2. 2016

V okviru projekta “Šola prenove”, ki je nastal na pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Škofja Loka, ste vabljeni na dve delavnici, in sicer

– delavnica »Kdo dela na dediščini ? «,   sreda, 3. februar 2016, Fakulteta za arhitekturo,  Zoisova 12, Ljubljana

Poseben gost na delavnici bo konservator, strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami  Miljenko Domijan iz Hrvaške, s predavanjem »Izzivi za konservatorske posege
na kulturni dediščini ?«

Delavnica je namenjena konservatorjem, izvajalcem del in tudi lastnikom objektov kulturne dediščine. Predstavljene bodo možnosti vplivanja na boljšo izvedbo del, udeleženci si bodo medsebojno izmenjali informacije in uskladili delovanje za kakovostnejšo izvedbo del na dediščini.

– delavnica “Sanacija apnenih ometov”, od   22. – 26. februar 2016 , 
v delavnicah Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, Dunajska 102, Ljubljana in na izbranih objektih kulturne dediščine.
Podrobne informacije o projektu Šola prenove, delavnicah in prijava na: www.sola-prenove.si.