VABLJENI NA BLAZNIKOV VEČER VAROVANJE PREMIČNE IN NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE - SREDA, 4. 2. 2015 OB 19.URI V KAŠČI

Prisrčno vas vabimo na pogovorni večer na temo

VAROVANJE PREMIČNE IN NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE,

ki bo v sredo, 4. februarja 2015 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Gosta večera bosta dr. Andrej Gaspari z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, in Jernej Hudolin, direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

Pogovor bosta sooblikovala Mirjam Jezeršek in Jože Štukl.

Dr. Andrej Gaspari je bil do nedavna zaposlen na Ministrstvu za kulturo, kjer je bil glavni avtor predloga sprememb zakonodaje na področju varovanja kulturne dediščine. Jernej Hudolin je bil dolga leta vodja Restavratorskega centra pri ZVKDS, avgusta lani pa je postal generalni direktor ZVKDS.  Prihaja iz Železnikov, od julija 2014 je tudi član sveta zavoda Loški muzej Škofja Loka.

Z gostoma bomo najprej predstavili veljavno zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine, nato pa pojasnili kakšne so dolžnosti in pristojnosti ustanov, ki se z varovanjem dediščine ukvarjajo na profesionalni ravni (muzeji, zavodi) ter zainteresirane javnosti (društev, posameznikov).

To je še zlasti pomembno za naše društvo, ki je imelo v petdesetih in šestdesetih letih pomembno vlogo pri prenovi Škofje Loke, z vzpostavitvijo profesionalnih inštitucij pa je te kompetence izgubilo. Mnogi naši člani še vedno mislijo, da je ureditev taka kot je bila in nas sprašujejo / pozivajo, da se odzivamo / vključujemo oz. da smo celo odgovorni za aktualne  loške primere.

Seveda boste s svojimi vprašanji lahko večer sooblikovali vsi, ki vas omenjena tema zanima, oziroma bi želeli dobiti kakršnokoli pojasnilo v zvezi z varstvom kulturne dediščine.

Prisrčno vabljeni.

Blaznikov večer – kulturna dediščina