VABLJENI NA BLAZNIKOV VEČER: ANDREJ RANT: DENAR ANDECHS-MERANSKIH GROFOV - TOREK, 7. 11. 2017 V KAŠČI

Vljudno vas vabimo  na Blaznikov večer

DENAR ANDECHS-MERANSKIH GROFOV,

ki bo v torek,  7. novembra 2017, ob 19. uri, v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Novi častni član Muzejskega društva Škofja Loka upokojeni zobozdravnik Andrej RANT bo predstavil plemiško  rodbino Andechs-Meran, ki so bili predstavniki visokega evropskega plemstva z obširnimi posestvi na Slovenskem v 12. in 13. stoletju. Kovali so svoj denar, srebrne breške pfenige v Kamniku, Slovenj Gradcu in na Otoku na Dolenjskem. Ikonografija teh novcev nam razkriva simboliko visokega srednjega veka pri nas.

Upokojeni zobozdravnik Andrej Rant je bil za častnega člana Muzejskega društva imenovan na zboru članov marca 2017 ( Andrej Rant _ utemeljitev , Andrej Rant _ utemeljitev ).