VABLJENI NA 6. KREKOV VEČER - SOBOTA, 2. 9. 2017 OB 20. URI V SELCIH

Kulturno društvo dr,. Janez Evangelist Krek iz Selc vas v Krekovem letu vabi na 6. Krekov večer

Dr. Janez Evangelist Krek – njegovo leposlovje,

ki bo v soboto, 2. septembra 2017, ob 20. uri v Krekovi dvorani v župnišču Selca.

Dr. Janez Ev. Krek ni znan le kot politik, socialist, teolog, temveč tudi kot pisatelj, časnikar. Krek je bil ljudski umetnik in v svojih delih izraža svoj krščansko socialni čut za dobrobit človeka. Za probleme v svojih delih vedno išče in najde pozitivno rešitev.

Da bi Kreka spoznali tudi skozi leposlovna dela, smo na 6. Krekov večer povabili znanega slavista prof. dr. Milana Dolgana, pedagoga in avtorja številnih strokovnih knjig, med drugim tudi knjige o Kreku.

Večer bodo popestrili pevci mladinskega pevskega zbora Župnije Selca, pevovodja Marjeta Oblak in Ana Šolar.

Vljudno vabljeni!