Za nami so že štirje uspešni natečaji »TOLE MORAM POVEDAT‘«, na katerih so sodelovali učenci osnovnih in srednjih šol na območju Upravne enote Škofja Loka, ki so jim »imeli starejši tole za povedat’«.

Z natečaji »TOLE MORAM POVEDAT’« (besedilo V. razpisa: Tole moram povedat V 2022_23) želimo podpirati medgeneracijsko sožitje, izkazati spoštovanje do  proučevanja naših šeg in navad ter prispevati k njihovemu ohranjanju. Veseli bomo najrazličnejših prispevkov, zapisanih ali posnetih, v katerih imajo starejši (npr. stari starši, sosedje, …) “tole za povedat”  kjer pripovedujejo / opisujejo / se spominjajo … o dogodkih, vrednih ohranitve. Letos je tematika prosta, neobvezna tema pa so spomini na otroške igre, izročila – odštevanke, otroške pesmice in reki. Mogoče v pomoč: o otroških igrah iz Škofje Loke in okolice je v 61. številki Loških razgledov pisala Andreja Hafner (povezava).

Vsi zapisovalci bodo nagrajeni s knjižnimi izdajami Muzejskega društva Škofja Loka, izmed vseh sodelujočih pa bo

  • komisija izbrala najboljši prispevek in ga nagradila z 2 vstopnicama za adrenalinski park GEOSS,
  • učenec/dijak, ki bo izžreban izmed vseh sodelujočih, bo dobil 2 vstopnici za adrenalinski park GEOSS,
  • mentorja obeh nagrajenih prispevkov se bosta za nagrado brezplačno udeležila izleta Muzejskega društva Škofja Loka.

Prispevki naj bodo opremljeni z naslednjimi podatki:

  1. naslov prispevka (če ima poseben naslov);
  2. ime, priimek in starost avtorja/avtorjev;
  3. ime, priimek in starost pripovedovalca
  4. kraj zapisa prispevka
  5. naziv šole, ime in priimek mentorja.

Rok za oddajo prispevkov je 16. marec 2023 in se v izrednih razmerah lahko podaljša. Število prispevkov ni omejeno, a vsak učenec/dijak in njegov mentor/ica v žrebanju lahko sodeluje samo enkrat.

Prispevke pošljite na naslov Muzejsko društvo Škofja Loka, Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Tole moram povedat«, ali na elektronski naslov “ambroz.demsar@gmail.com”.

Na odločitev komisije, ki jo bo imenoval izvršni odbor društva, o najboljših prispevkih, ni pritožbe. Izbrani prispevki in fotografije bodo objavljeni tudi na spletni strani Muzejskega društva Škofja Loka, izbrani pa tudi v Loških razgledih. Mentorji bodo o rezultatih pisno obveščeni.

Veselimo se vaših prispevkov!

mag. Ambrož Demšar
nosilec natečaja

Helena Janežič
predsednica Muzejskega društva Škofja Loka